Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland is samen met de raad van bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de naleving van de principes van de Governancecode voor de zorg.
De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:

  • Jan van Walsem, voorzitter
  • Roy Lantain, vicevoorzitter
  • Lex Baaij
  • Harmen Ettema
  • Robert Klautz
  • Karin Laglas
  • Ingeborg Steneker

Remuneratiecommissie:
Jan van Walsem en Roy Lantain

Auditcommissie:
Harmen Ettema, Lex Baaij en Karin Laglas

Kwaliteitscommissie:
Robert Klautz en Ingeborg Steneker

Mobile Menu
Zoeken.