Samenwerking

Om goede medisch specialistische zorg zo dichtbij mogelijk aan u als patiënt te kunnen blijven bieden, heeft het Westfriesgasthuis allerlei samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders.

Esperanz
is een samenwerkingsverband tussen drie ziekenhuizen (Westfriesgasthuis, Waterlandziekenhuis en Zaans Medisch Centrum) op het gebied van oncologie. Doelstelling van Esperanz is het realiseren van de best mogelijke (medische) zorg voor patiënten met kanker. Esperanz heeft vooral de functie van kenniscentrum. Gebundelde specialistische kennis en uitstekende voorzieningen zorgen ervoor dat patiënten dicht bij huis optimale zorg krijgen. In het afgelopen jaar is de voortgang van de ontwikkeling van Esperanz gestagneerd. De doorontwikkeling van Esperanz heeft consequenties voor de deelnemende ziekenhuizen. Meer zicht op die consequenties is van belang om verdere ontwikkeling van de samenwerking mogelijk te maken. Nadat het Zaans Medisch Centrum zijn verhuizing heeft afgerond, zullen de ziekenhuizen weer verder spreken over de toekomst van Esperanz.

Codia
In Codia werken het Waterlandziekenhuis, Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum samen om dialyse op de ziekenhuislocatie Purmerend mogelijk te maken. Complexe zorg voor patiënten met nierproblemen wordt op de andere locaties aangeboden. Met Codia is voor bewoners van de regio Waterland de nefrologische basiszorg dichtbij huis mogelijk. Codia heeft een stabiele omzet.

Comicro
is de joint venture van Waterlandziekenhuis, Westfriesgasthuis en Zaans Medisch Centrum voor de medische microbiologie. Het laboratorium van Comicro is in 2015 in Hoorn gecentraliseerd. Omdat er nog van twee verschillende computersystemen gebruik gemaakt wordt, zijn veel processen nog niet geïntegreerd. Hier wordt hard aan gewerkt. De pathologie van het Zaans Medisch Centrum, Noordwest Ziekenhuisgroep en het Westfriesgasthuis wordt met een vierde partner in Symbiant uitgevoerd. In 2016 is er bij Symbiant een nieuwe bestuurder aangetreden, die als belangrijke taak heeft om de samenwerking van de bestaande laboratoria te verbeteren. De laboratoria zijn sinds 2016 in Alkmaar en Hoorn geconcentreerd.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.