Aanvraag kopie medisch dossier

Vanaf 2 januari 2018 heeft u via Mijn Westfriesgasthuis altijd en overal toegang tot uw medisch dossier. Een uitkomst als u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een second opinion en daarvoor uw medische gegevens nodig heeft.

Een alternatief is een kopie van uw medisch dossier. Dit kunt u aanvragen bij het zorginformatiepunt, door uw gegevens in te vullen op het formulier (zie rechterkolom). Deze kunt u terugsturen of inleveren bij het zorginformatiepunt in de centrale hal.


Bevestiging
Als de kopieën gemaakt zijn krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt afhalen.

Hoe lang duurt het?
Wij verwerken dagelijks meerdere verzoeken tot kopie dossier. Tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens zit een minimale periode van twee weken. Als u een afspraak elders maakt voor bijvoorbeeld een second opinion, houd dan rekening met die periode!

Kosten
Aan het aanvragen van afschriften zijn de volgende kosten verbonden:

  • tot 100 kopieën: € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,00
  • 100 kopieën of meer: € 22,50

U kunt bij het afhalen van het dossier de kosten voldoen via een pinbetaling bij de balie van het zorginformatiepunt.

Legitimatie
Als u de afschriften komt ophalen zullen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Let op! U kunt het afhalen van uw medisch dossier ook overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld aan een familielid of vriend. Voor die procedure gelden extra afspraken om de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen. Wij geven uw dossier alleen af aan iemand anders dan uzelf indien hij/zij de volgende documenten bij zich heeft:

  • Een machtiging van u waarin u heeft vermeld wie het dossier komt afhalen;
  • kopie van uw legitimatiebewijs;
  • legitimatiebewijs van de afhaler.

Van deze documenten wordt door het zorginformatiepunt een kopie gemaakt, die later wordt vernietigd.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.