Verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling Chirurgie is ruimte voor 48 patiënten. Er zijn twee verpleegkundige teams die 24 uur per dag zorgen voor alle patiënten. U kunt komen te liggen op een eenpersoons-, tweepersoons- of vierpersoonskamer.

Tijdens de opname komt u op de afdeling in contact met een team van artsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en servicemedewerkers.  Vaak worden er ook nog medewerkers van andere afdelingen in consult geroepen, zoals Fysiotherapie of Diëtetiek. Allemaal hebben wij de doelstelling u zo deskundig en prettig als mogelijk te begeleiden in de tijd van uw opname. Als uw conditie voldoende is toegenomen en de medische behandeling is afgerond, mag u met ontslag. Soms betekent dit dat u elders nog verpleegkundige zorg en/of ondersteuning nodig zal hebben. Die nazorg zal in het ziekenhuis door de transferverpleegkundige worden verzorgd.

Patiëntenkamers
De afdeling heeft een-, twee- en vierpersoonskamers. Er wordt gemengd verpleegd: mannen en vrouwen liggen op één kamer. De privacy wordt uiteraard zo veel mogelijk gewaarborgd. Over de hele afdeling is een aantal kamers gereserveerd voor patiënten die intensievere zorg nodig hebben. Daar liggen patïenten die bijvoorbeeld een grote buikoperatie hebben ondergaan of voor een langere tijd op de Intensive Care hebben gelegen. Bij zulke patiënten staat altijd een gediplomeerd verpleegkundige.

Maaltijden
De maaltijden worden op de verpleegafdeling door servicemedewerkers vanuit serveerwagens aan het bed bij de patiënt geserveerd. Voor de warme maaltijd in de avond kan de patiënt ter plekke een keuze maken uit twee menu's. Het is mogelijk om het menu aan te passen aan persoonlijke wensen, zoals geloofsovertuiging of dieet. Enkele keren per dag komen servicemedewerkers langs met drinken. Meegebrachte dranken kunnen in de koelkast op de patiëntenkamer worden bewaard.

Werkwijze verpleegkundigen
De verpleegkundigen werken in diensten van acht uur die elkaar overlappen. Tijdens iedere dienst draagt de verpleegkundige zorg voor de continuïteit van het verpleegproces van een aantal patiënten. Hij of zij is tijdens haar dienst aanspreekpunt voor de patiënt en communiceert met andere disciplines. Bij iedere patiëntenkamer hangt een foto met de verpleegkundige die die dag zorg draagt voor de patiënten op die kamer. 

Overige disciplines
Indien nodig wordt de hulp van een fysiotherapeut, diëtiste, diabetesverpleegkundigestoma-wondverpleegkundige of mammacare-verpleegkundige ingeschakeld. Ook kan de patiënt desgewenst in contact komen met een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker. 

Patiëntendossier
Na iedere dienst wordt door de verpleegkundige een verslag gemaakt in het verpleegkundig dossier. Andere hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling gebruiken dit dossier ook. De patiënt mag hierin uiteraard zelf ook lezen, maar voor inzage in het dossier door een derde is toestemming van de patiënt vereist. Vanaf april 2006 werkt afdeling chirurgie met het elektronisch patientendossier (EPD). Na een succesvolle pilot op de afdeling is het EPD in het hele ziekenhuis in gebruik genomen.

Visite lopen
Iedere ochtend wordt er vanaf 8.30 uur visite gelopen door de zaalarts ofwel arts-assistent. Dit zijn veelal artsen in opleiding tot specialist. Zij hebben dagelijks overleg met de chirurgen om het medische beleid te bepalen.
Als de patiënt of de familie, buiten de visitetijden om, een gesprek wil met de behandelend zaalarts of specialist dan kan er via de verpleegkundige een afspraak gemaakt worden.
De uitslag van weefsel dat wordt onderzocht door de patholoog-anatoom, is in de regel pas na 10 dagen bekend. Een gesprek met de chirurg hierover is daarom vaak pas mogelijk bij het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek.

Pijn na de operatie
Het is belangrijk dat de patiënt na de operatie zo min mogelijk last heeft van pijn. Mensen die de eerste dagen na een operatie een goede pijnbehandeling hebben gekregen, herstellen namelijk sneller. Pijn is persoonsgebonden en daardoor moeilijk te meten. Op de afdeling wordt gebruik gemaakt van een meetinstrument, namelijk de Visuele Analoge Schaal (VAS). Dit is een meetlatje waarop de patiënt duidelijk kan aangeven hoe de pijn op dat moment ervaren wordt. Deze waarde geeft de verpleegkundige een indicatie van de pijn waarop de pijnstilling kan worden aangepast.

De pijnmeting wordt op vaste tijden uitgevoerd. Te weten vlak na terugkomst uit de operatie, eenmaal terug op de afdeling en in de ochtend, middag en avond. Daarnaast is het belangrijk dat de patiënt het op tijd aangegeeft als er pijn optreedt. Hoe langer er gewacht wordt met het melden van de pijn, hoe moeilijker het is om de pijn te bestrijden.

Na de operatie krijgt de patiënt op vaste tijden paracetamol. Het innemen van pijnstillers op vaste tijden is de basis van de pijnbestrijding. Indien nodig schrijft de anesthesist of de pijnconsulent extra pijnstilling voor in de vorm van tabletten, zetpillen of injecties. Op de afdeling krijgt de patiënt de patiëntenfolder uitgereikt, waarop de hele pijnbestrijding uitgebreid staat uitgelegd.

Nazorg
Soms kan het nodig zijn dat de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk wat meer hulp nodig heeft, bijvoorbeeld van de thuiszorg. Ook familie speelt bij de eerste periode thuis vaak een belangrijke rol als extra hulp of aandacht noodzakelijk blijkt.

Het is voor de patiënt en de familie raadzaam hier tijdig over na te denken daar de gewenste hulp niet altijd meteen voorhanden is. De verpleegkundige van de afdeling kan  hier meer informatie over geven.

 Contact

Contact
Telefoonnummer verpleegafdeling:
0229 25 7503​

Bezoektijden
11:00 - 12:00 uur
15:30 – 17:00 uur 
19:00 – 20:30 uur 

 Route

U vindt de verpleegafdeling Chirurgie op de 5e verdieping. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar lift C. Daarmee gaat u naar de 5e verdieping.
K​lik op de plaatjes voo​r een vergrote weergave.
 
Begane grond
 

5e verdieping
 
Mobile Menu
Zoeken.