Stomazorg

​Het Westfriesgasthuis heeft een speciaal stomaspreekuur. U kunt daar volgens afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken bij de poli Chirurgie.Een stoma?
U heeft een stoma of u gaat binnenkort een stoma krijgen. Dat kan een stoma zijn op de dikke darm, op de dunne darm of op de urinewegen. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Dat vraagt om begeleiding van uw arts en de stomaverpleegkundigen.Wat doet de stomaverpleegkundige?

De stomaverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zal u voor en na de operatie begeleiden en  informeren/adviseren over de operatie, de plaats van de stoma, de verzorging, opvangmateriaal, voeding, werk, hobby’s, vakantie, seksualiteit, kleding, patiëntenverenigingen, voorzieningen en vergoedingen. Na het krijgen van een stoma is het in principe mogelijk om alles te blijven doen wat u daarvoor ook deed, maar natuurlijk zijn de meeste mensen in het begin angstig en onzeker. Daarom komt u ook na uw ontslag bij de stomaverpleegkundige terug op de polikliniek voor controle en begeleiding.

Leren omgaan met een stoma
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zal de afdelingsverpleegkundige u en eventueel uw partner leren omgaan met de stoma. De stomaverpleegkundige heeft dan een consulterende rol. Voordat u naar huis gaat zal de stomaverpleegkundige in overleg met u de stomamaterialen voor thuis regelen.

Verpleegkundig spreekuur stomazorg
Als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een afspraak mee om na twee à drie weken op controle te komen bij de stomaverpleegkundige. Vaak zal dit gekoppeld zijn aan de controle afspraak met uw chirurg. De stomaverpleegkundige wil graag weten hoe het thuis is gegaan, of u nog tevreden bent over de materialen die u gebruikt enzovoorts. Verder wordt ingegaan op de vragen en eventuele problemen die u heeft.

Het eerste jaar nadat bij u een stoma is aangelegd, komt u vier keer voor een controle. Daarna is het wenselijk dat u eens per jaar de stomaverpleegkundige bezoekt. Bij de vervolgafspraken wordt gesproken over het opvangmateriaal, maar ook over andere zaken zoals sporten, voeding, weer werken, vakantie, seksualiteit.

Mocht u tussentijds problemen of vragen hebben, belt u dan gerust de stomaverpleegkundige.  Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Voorbereiding op uw afspraak   

  • Neem altijd uw eigen stomamateriaal mee als u op controle komt.
  • Verschoon niet het stomamateriaal voor uw bezoek aan de stomaverpleegkundige. Als u eventuele problemen heeft, zoals bijvoorbeeld lekkage, kan de stomaverpleegkundige soms veel afleiden uit de huidplak die er al een poosje opzit.
  • U zult merken dat u vooral de eerste weken veel vragen heeft. Het is een goed idee om die vragen op te schrijven en mee te nemen naar het spreekuur.

 Afdeling

 

 

De stomapolikliniekhttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/FLD-00250-NL.pdfDe stomapolikliniek

 Contact

De stoma-wondverpleegkundigen zijn Jacqueline Dol, Ivonne Botman-Bakker en Barbara de Jong (zie foto).

0229 - 25 7828
maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 16.00 uur

Mobile Menu
Zoeken.