Wond Expertise Centrum

​​​​​​Het Wond Expertise Centrum (WEC) is een initiatief van de afdeling Chirurgie en Dermatologie van het Westfriesgasthuis en biedt transmurale zorg voor patiënten met complexe wonden. Eerstelijns zorgverleners kunnen patiënten met acute en complexe wonden verwijzen naar het WEC.


Onze WEC-verpleegkundigen
v.l.n.r. Jacqueline Dol, Ivonne Botman-Bakker en Barbara de Jong

Diagnose
Daar wordt de noodzakelijke diagnostiek ingezet: niet alleen de wond zelf wordt onder de loep genomen, maar ook het onderliggend lijden van de patiënt. Er wordt zo nodig een röntgenfoto gemaakt of een vaatonderzoek verricht, aanvullend bloedonderzoek afgenomen en eventueel bacteriologisch onderzoek en histologisch onderzoek aangevraagd op indicatie. Na het stellen van de diagnose wordt een behandeling ingesteld op basis van standaardprotocollen waarin de conditie van de wond en alle andere relevante aspecten opgenomen zijn.

Voordelen
De voordelen van een dergelijke aanpak zijn bewezen. Om te beginnen profiteren patiënten van de zorg van een laagdrempelig en gespecialiseerd centrum. In plaats van opgenomen te worden in de stroom van poliklinische patiënten van het ziekenhuis kunnen zij rechtstreeks terecht bij het WEC. Daar wordt de diagnose heel gericht gesteld, en meteen een behandelprotocol opgesteld.

Behandeling
Met dat behandelprotocol gaat de patiënt zodra het mogelijk is terug naar zijn of haar eerstelijns hulpverlener - meestal de huisarts in samenwerking met de verpleegkundige van de thuiszorg, soms ook de verpleeghuisarts en de verpleegkundige staf van het verpleeghuis. Wanneer behandeling van een onderliggende aandoening nodig is, zijn de lijnen naar de gespecialiseerde behandelaars van het Westfriesgasthuis kort. Dat komt de efficiëntie en het tempo van de behandeling ten goede.

Ontwikkeling
Het delen van die kennis en informatie met de behandelaars uit de regio is een van de taken die het WEC op zich neemt. Via cursussen, praktijktrainingen en informatiebijeenkomsten houdt het WEC iedereen die betrokken is bij de behandeling van chronische wonden op de hoogte van nieuwe technieken, inzichten en resultaten. Zo wordt het een platform voor iedereen die betrokken is bij de behandeling van deze wonden, conform een van de doelstellingen van het WEC.

 Contact

Tel. 0229 25 78 28
Elke door-de-weekse dag van 08.30 tot 16.00 uur

 

 

Chirurgiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/chirurgieChirurgie​Chirurgie (heelkunde) houdt zich bezig met de behandeling van verwondingen, tumoren, vaatziekten en infecties. Meestal is voor de behandeling een operatie nodig.
Dermatologiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/dermatologieDermatologieOp polikliniek Dermatologie helpen wij u bij huidproblemen als eczeem, psoriasis en huidkanker. Ook behandelen wij allergieën, spataderen en geslachtsziekten. Ons team doet onderzoek, behandelt en helpt u bij het voorkomen van huidproblemen.

 Route

U vindt het Wond Expertise Centrum (poli 3) op de begane grond. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, houdt u links aan.
K​lik op de plattegrond voo​r een vergrote weergave.
Mobile Menu
Zoeken.