Onderzoek en behandeling melanomen

Als bij u een vermoeden van huidkanker (melanoom) bestaat, verwijst uw huisarts u door naar de dermatoloog, de algemeen chirurg of de plastisch chirurg. U doorloopt een traject van onderzoek en behandeling, wat wij het 'zorgpad melanoom' noemen. We hebben de stappen in het traject zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen of onnodig veel wachttijd heeft tussen de afspraken. Tijdens het traject kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts. 

Na de verwijzing
Na verwijzing door de huisarts belt u het secretariaat van de polikliniek voor een afspraak. U heeft op korte termijn (binnen 5 werkdagen) een afspraak . Dit kan soms al dezelfde dag zijn. 

Diagnose
Tijdens uw eerste afspraak bekijkt de medisch specialist de afwijking op uw huid. Op basis van uiterlijke kenmerken kan met redelijke zekerheid vastgesteld worden of het om een melanoom gaat. Bij een verdenking op een melanoom moet de afwijking in principe in zijn geheel worden verwijderd voor microscopisch onderzoek. Aan de hand van dat onderzoek wordt de diagnose met grote zekerheid gesteld.

Eerste operatie
Soms verwijdert de medisch specialist meteen tijdens de eerste afspraak de huidafwijking. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving op de poliklinische behandelunit. U krijgt dan een vervolgafspraak bij de dermatoloog voor de uitslag van het onderzoek, het verwijderen van de hechtingen en de vervolgstappen. 
Is verwijdering van de afwijking niet meteen mogelijk, dan maakt de secretaresse met u aparte afspraken voor het verwijderen van de afwijking, het bespreken van de uitslag en de vervolgstappen.

Uitslag eerste onderzoek

U komt terug op de polikliniek voor de uitslag van het microscopisch onderzoek en het verwijderen van de hechtingen. 
Op basis van de kenmerken van het melanoom kan bij u vervolgonderzoek nodig zijn naar eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren. Voor dit onderzoek wordt de schildwachtklier verwijderd. Deze ingreep gebeurt dan tegelijk met het verwijderen van een stuk huid rondom het litteken waar het melanoom heeft gezeten. Binnen 4 weken na het laatste gesprek met uw arts wordt u geopereerd. De datum en de chirurg die u opereert, worden in overleg met u bepaald.

Tweede operatie
Na het verwijderen van het melanoom volgt altijd een tweede operatie, bij voorkeur binnen 6 weken na uw eerste afspraak op de poli. Rondom het litteken waar het melanoom in eerste instantie is verwijderd, wordt voor de zekerheid nogmaals een stuk huid weggehaald met een marge van 1 of 2 cm. De marge is afhankelijk van de vastgestelde dikte (Breslow-dikte) van het melanoom. Als deze kleiner of gelijk is aan 2 mm, is een marge van 1 cm voldoende, anders wordt 2 cm aanbevolen.
Bij deze operatie kan een vrij grote wond ontstaan, die niet altijd direct kan worden gehecht. In dat geval is een huidtransplantatie nodig om de wond te sluiten. Dit gebeurt soms poliklinisch, maar meestal onder narcose. Deze operatie wordt uitgevoerd door de chirurg. Ook dit operatieweefsel wordt weer microscopisch onderzocht.

Na uw tweede operatie
Na uw tweede operatie heeft u een afspraak met uw dermatoloog of chirurg. De hechtingen worden verwijderd en u krijgt de uitslag van het tweede microscopisch onderzoek. Ook worden uw andere moedervlekken onderzocht. Nacontrole vindt plaats volgens de landelijke richtlijn. 
Bij de gecombineerde operatie waarbij ook de schildwachtklier is verwijderd, heeft u altijd een vervolgafspraak met de chirurg. Deze controleert de wond en bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Ook hoort u van de chirurg wanneer u voor controle terug moet komen.
Folder: Melanoom Folder: Verwijdering Schildwachtklier bij melanoom

Controles
Na behandeling van een melanoom is het belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe pigmentafwijkingen ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, is het verstandig de huisarts of dermatoloog te raadplegen.
Het aantal controlebezoeken bij de dermatoloog of chirurg is afhankelijk van de kenmerken van het melanoom. Soms hoeft u maar één keer terug te komen voor een (eenmalig) controlebezoek.
Het kan ook zijn dat u vaker terug moet komen voor controle in het ziekenhuis, gedurende een aantal jaren na het optreden van een melanoom.
U spreekt met uw behandelend medisch specialist af hoe vaak u wordt gecontroleerd.
Na behandeling van een melanoom is het belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Als nieuwe pigmentafwijkingen ontstaan of als bestaande moedervlekken veranderen, is het verstandig de huisarts of dermatoloog te raadplegen.

Vooruitzichten
De vooruitzichten van iemand die een melanoom heeft gehad, hangen sterk af van de kans op het ontstaan van uitzaaiingen. Dit laatste is weer afhankelijk van de kenmerken van het melanoom, zoals die bij microscopisch onderzoek zijn vastgesteld. Hoe dunner het melanoom, des te groter de kans op volledige genezing. Momenteel is de overlevingskans van alle mensen met een melanoom in Nederland ongeveer 80%. Bij een uitzaaiing in een lymfeklier is de kans op genezing minder groot.

 

 

Huidkankerhttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/dermatologie/huidkankerHuidkanker

 

 

Dermatologiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/dermatologieDermatologieOp polikliniek Dermatologie helpen wij u bij huidproblemen als eczeem, psoriasis en huidkanker. Ook behandelen wij allergieën, spataderen en geslachtsziekten. Ons team doet onderzoek, behandelt en helpt u bij het voorkomen van huidproblemen.

 

 

mw. D.J.C. Komenhttps://www.westfriesgasthuis.nl/specialisten/Paginas/mw.D.J.C.Komen.aspxmw. D.J.C. Komen
mw. S. Nevehttps://www.westfriesgasthuis.nl/specialisten/Paginas/mevr.S.Neve.aspxmw. S. Neve

 

 

Enkhuizenhttps://www.westfriesgasthuis.nl/locaties/enkhuizenEnkhuizenDe polikliniek Enkhuizen vindt u in het Gezondheidscentrum Molenweg.
Heerhugowaardhttps://www.westfriesgasthuis.nl/locaties/heerhugowaardHeerhugowaardBij de locatie Heerhugowaard kunt u terecht voor poliklinische zorg van het Westfriesgasthuis als u in Heerhugowaard of de directe omgeving woont​.
Hoornhttps://www.westfriesgasthuis.nl/locaties/hoornHoornDe hoofdlocatie van het Westfriesgasthuis vindt u op de Maelsonstraat 3 in Hoorn. ​Er zijn twee ingangen: een hoofdingang en een ingang aan de stationszijde.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.