Werkwijze

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten van het houdings- en/of bewegingsapparaat en de gevolgen van die klachten voor het dagelijks functioneren.

Doel
Het doel van fysiotherapie is dat u weer optimaal functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich dus niet alleen op uw aandoening, maar vooral op de gevolgen van de aandoening voor uw fysiek functioneren. Om het herstel te bevorderen kan de fysiotherapeut begeleiding geven bij het verbeteren van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie. Daarnaast kan de fysiotherapeut helpen bij het omgaan met mogelijke beperkingen.

Fysiotherapie in het Westfriesgasthuis kunt u op de volgende manieren inschakelen:
  • tijdens opname in het ziekenhuis
  • als poliklinische fysiotherapie
  • als poliklinische revalidatiebehandeling 
     
Werkwijze
Tijdens een opname in ons ziekenhuis kan op verzoek van de arts de fysiotherapeut worden ingeschakeld. Die zal een fysiotherapeutisch onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen, om samen te werken aan een goed herstel. De fysiotherapie werkt samen met de overige disciplines van het ziekenhuis. Samen met hen wordt bepaald wanneer u naar huis mag.

Onderzoek
Soms is na ontslag uit het ziekenhuis nog fysiotherapie nodig. Ook kan het zijn dat de behandelend medisch specialist direct (zonder opname) verwijst naar de afdeling Fysiotherapie. Tijdens het eerste poliklinische bezoek vindt een fysiotherapeutisch onderzoek plaats. Vervolgens stelt de fysiotherapeut op basis van de gegevens uit dit onderzoek een behandelplan op. Het einde van de behandeling wordt afgesloten met een terugrapportage aan de verwijzer.

Revalidatiepoli
Het Westfriesgasthuis heeft ook de mogelijkheid van poliklinische revalidatiebehandeling. In dit geval is de revalidatiearts de verwijzer. De fysiotherapeut maakt deel uit van een behandelteam, waarin naast de revalidatiearts een ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en zo nodig een psycholoog of orthopedagoog deelnemen.
Lees meer  over de Revalidatieafdeling> 

 

 

Fysiotherapiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/fysiotherapieFysiotherapieFysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt u als u klachten heeft bij uw houding of wanneer u beweegt.

Mobile Menu
Zoeken.