Longrevalidatie

Longpatiënten hebben vaak last van kortademigheid en een beperkt inspanningsvermogen. Wanneer de diagnose COPD is gesteld, wordt medicatie voorgeschreven die tot doel heeft de longfunctie te optimaliseren. Niet altijd is het hierdoor mogelijk de benauwdheidsklachten en de beperkingen in het dagelijks functioneren voldoende onder controle te krijgen. In die gevallen kan longrevalidatie een zinvolle toevoeging aan de behandeling zijn. U komt in aanmerking voor longrevalidatie als u een longaandoening heeft en ondanks optimale medicatie toch kortademigheidsklachten heeft en/of beperkingen in het dagelijks leven ervaart. Niet de ernst van de longaandoening bepaalt of u voor longrevalidatie in aanmerking komt, maar de mate waarin u beperkingen ervaart. Moeite hebben met het omgaan met (de gevolgen van) de aandoening kan ook een reden zijn voor longrevalidatie.

Behandeling
De longrevalidatie duurt drie maanden en wordt gegeven op dinsdag- en vrijdagmiddag, op de afdeling fysiotherapie. Tijdens de therapie is het raadzaam kleding te dragen waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. Het is van belang dat u na de beëindiging van de revalidatieperiode regelmatig in beweging blijft. Zo kunt u de in de revalidatie bereikte verbeteringen behouden. Tijdens de revalidatie wordt met u besproken hoe u dit kunt realiseren.

Doelen:
  • verbeteren van het algehele uithoudingsvermogen
  • vergroten van de spierkracht
  • verbeteren van de ademhalingstechniek
  • inzicht krijgen in de gevolgen van de aandoening
  • ontwikkelen van een gezonde leefstijl 
Hoe kunt u deelnemen?
U wordt verwezen door de longarts. Eerst wordt u gezien door de COPD-verpleegkundige. Die verwijst u door naar de afdeling fysiotherapie.

 

 

Poliklinische longrevalidatiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/FLD-00350-NL.pdfPoliklinische longrevalidatie

 

 

 

Fysiotherapiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/fysiotherapieFysiotherapieFysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt u als u klachten heeft bij uw houding of wanneer u beweegt.
Longgeneeskundehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/longgeneeskundeLonggeneeskundeDe longafdeling houdt zich bezig met chronische en acute longaandoeningen, zoals astma, COPD, klaplong of longembolie. Ook kunt u bij ons terecht voor oncologische en chirurgische zorg.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.