Fysiotherapie tijdens opname

Een ziekenhuisopname heeft voor u als oudere vaak meer gevolgen dan op grond van het ziektebeeld te verwachten valt. Dat komt omdat u minder actief bent en waarschijnlijk meer in bed ligt dan u thuis gewend bent. Daarnaast bestaat het risico dat u complicaties krijgt, waardoor onherstelbaar functieverlies kan ontstaan. Functieverlies betekent dat men na een ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat is om zelfstandig activiteiten te verrichten. Daardoor wordt u in het dagelijks leven minder zelfredzaam en meer afhankelijk van anderen. Gelukkig is een deel van het functieverlies te vermijden.

Naast functieverlies lopen ouderen gevaar het evenwicht te verliezen en te vallen. Verschillende factoren hebben een negatieve invloed op de stabiliteit en het evenwicht van de oudere, waardoor het risico op een val wordt vergroot. Is de oudere eenmaal gevallen dan heeft dit vaak niet alleen lichamelijke, maar ook psychische gevolgen. Veel ouderen voelen zich na een val onzeker en zijn bang opnieuw te vallen. Daardoor beperken zij hun activiteiten en worden afhankelijker. Andere negatieve gevolgen zijn een langere opnameduur, vaker uitplaatsing naar een verzorgings- of verpleeghuis, de noodzakelijkheid van extra diagnostische procedures en eventueel chirurgisch ingrijpen.

Behandeling
In het Westfriesgasthuis worden alle patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op lichamelijke beperkingen en vallen. Die screening wordt gedaan op alle voorkomende afdelingen, met uitzondering van de dagbehandelingsafdeling. De verpleegkundige doet de eerste screening binnen 24 uur na uw opname, tijdens het opnamegesprek. Ook krijgt u de folder ‘Blijf in beweging tijdens uw ziekenhuisopname’ uitgereikt. Daarin staat informatie over het nut van het in beweging blijven tijdens uw opname, evenals adviezen en een aantal oefeningen. Vanuit de screening wordt, als u risico loopt op fysieke beperkingen en/of vallen, een aanvraag fysiotherapie gedaan. De fysiotherapeut voert in dat geval een gesprek met u, onderzoekt u en neemt een test af. Op basis van de uitkomsten kunt u in aanmerking komen voor fysiotherapeutische behandeling. Als u risico loopt op vallen, krijgt u de folder ‘Vallen kunt u voorkomen’ uitgereikt. De oefentherapie bestaat uit: krachttraining, conditietraining, verbeteren van beweeglijkheid, balanstraining en/of valtraining. Verder kunt u adviezen krijgen over uw woonomgeving, schoeisel en eventueel gebruik van een loophulpmiddel.

Doel en effect
Door vroegtijdige herkenning van de risico’s, en (preventieve) fysiotherapeutische behandeling proberen we vermijdbaar functieverlies en het risico op vallen te voorkomen.

Hoe kunt u deelnemen
Als u risico loopt op bewegingsbeperkingen en/of vallen, doen we een aanvraag voor fysiotherapie.
 

 

 

Blijf in beweginghttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/FLD-00354-NL.pdfBlijf in beweging

 

 

 

Fysiotherapiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/fysiotherapieFysiotherapieFysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt u als u klachten heeft bij uw houding of wanneer u beweegt.

Mobile Menu
Zoeken.