Valpoli

​De valpoli is bedoeld voor mensen boven de 65 jaar die problemen ervaren met het bewegen. Problemen die zich kunnen voordoen zijn vermindering van kracht, beweeglijkheid en/of conditie, een verslechterd evenwichtsgevoel en vallen of angst om te vallen. Een val komt vaak plotseling en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Op hogere leeftijd is de kans op herhaling van een val groot als er niets aan de oorzaak gedaan wordt.

Op de valpoli wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van van uw vallen of onzeker lopen. Dit onderzoek wordt gedaan door de geriater, de geriatrisch verpleegkundige en de fysiotherapeut. Op basis van dit onderzoek kan blijken dat verder onderzoek of behandeling nodig is, dat u moet worden verwezen naar een andere medisch specialist, of dat u fysiotherapeutische behandeling nodig heeft. Verder kunt u adviezen krijgen over uw woonomgeving, schoeisel en eventueel gebruik van een loophulpmiddel.

Doelen
Er zijn twee doelen:
  1. in kaart brengen van de problemen met bewegen en de risicofactoren voor vallen;
  2. adviseren en behandelen om vallen te voorkomen, voor functiebehoud en/of functieherstel.

Behandeling

Om inzicht te krijgen in de problemen met bewegen, stelt de fysiotherapeut een aantal gerichte vragen en doet hij/zij onderzoek. Indien mogelijk wordt u verzocht een begeleider mee te nemen die uw situatie kent. In overleg met de geriater of de geriatrisch verpleegkundige wordt geadviseerd of u in aanmerking komt voor fysiotherapie. Indien fysiotherapie zinvol is en u fysiotherapie in uw woonomgeving krijgt, krijgt u het onderzoeksverslag en een behandeladvies mee.

Effect
  • voorkomen van een volgende val;
  • verminderen van problemen met bewegen;
  • voorkomen van verdere achteruitgang.

 

 

 

Fysiotherapiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/fysiotherapieFysiotherapieFysiotherapie houdt zich bezig met het fysiek​ functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt u als u klachten heeft bij uw houding of wanneer u beweegt.
Geriatriehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/geriatrieGeriatrieAls u ouder wordt kunt u te maken krijgen met problemen met uw gezondheid. Dat is waar Geriatrie zich mee bezig houdt: ziekten en problemen die ontstaan doordat u ouder wordt.

Mobile Menu
Zoeken.