Dagopname

​​​​​Op de dagkliniek Geriatrie (poli 28, op de begane grond) vindt uitgebreider onderzoek plaats. U wordt op de polikliniek verwacht, samen met de partner, één van de kinderen, een ander familielid of een goede bekende. Met hem/haar wil de geriater namelijk ook graag een gesprek. 

Het streven is om de onderzoeken zoveel mogelijk op één dag te laten plaatsvinden. Ook proberen we tussen de onderzoeken wat tijd te plannen, zodat u even kunt rusten.

Hoe vindt u de dagkliniek? 
U komt naar de dagkliniek Geriatrie via de hoofdingang van het Westfriesgasthuis. Bij deze hoofdingang staan rolstoelen die u kunt gebruiken (€ 2 statiegeld). Op het voorterrein van het Westfriesgasthuis mag u alleen parkeren als u een invalidenparkeerkaart heeft. Als dat niet het geval is, is de parkeergarage de aangewezen plek voor uw auto. In het ziekenhuis volgt u de borden poli 28.

De geriater 
De dagkliniek Geriatrie is op de poli Geriatrie. U wordt onderzocht door een geriater - dat is een arts die is gespecialiseerd in aandoeningen bij ouderen. De problemen bij ouderen kunnen zich o.a. uiten in lichamelijke klachten en beperkingen in het dagelijks functioneren (wassen, koken, boodschappen doen, sociale contacten), beperkingen in de mobiliteit (lopen, zitten staan, vallen), verwardheid, een veranderd slaap- of rustpatroon, somberheid of vergeetachtigheid. Deze klachten behoren allen tot het vakgebied van de geriater.

Uw bezoek
Tijdens uw verblijf op de dagkliniek wordt zoveel mogelijk ingegaan op alle problemen die u ervaart. Wij kunnen niet alles genezen, maar meestal wel duidelijkheid geven over wat er met u aan de hand is. Aan het eind van de dag, rond 16.00 uur, kunt u weer naar huis. 

De onderzoeken
U krijgt van ons post waarin staat vermeld hoe laat u op welke poli moet zijn en voor welk onderzoek. Als deze onderzoeken klaar zijn komt u naar de polikliniek G​​eriatrie nummer 24 voor uw bezoek aan de geriater. Het is overigens wenselijk dat degene die u vergezelt bij deze gesprekken aanwezig is. Dan volgen een uitgebreid lichamelijk onderzoek, bloed- en urineonderzoek, zonodig een hartfilmpje (ECG) en een röntgenfoto van hart en longen. De verpleegkundige begeleidt u waar nodig, doet noodzakelijke observaties en neemt eventueel op verzoek van de geriater tests af. Dit alles wordt over de dag verdeeld met gelegenheid voor een etens- en rustpauze. Degene die met u meekomt kan in de hal bij het restaurant iets eten. Deze persoon hoeft niet perse steeds aanwezig te zijn. Vooral bij aanvang en aan het einde van uw verblijf op de dagkliniek is het van belang dat u door iemand wordt bijgestaan.

Na de onderzoeken
Aan het einde van de dag bespreekt de geriater met u en uw partner de bevindingen. U gaat naar huis met een behandeladvies op basis van de diverse uitslagen van onderzoeken, observaties en tests. Soms zal het nodig zijn om nog een dag terug te komen voor nader onderzoek alvorens de geriater tot een diagnose kan komen. Deze dag plannen we in overleg met u.

De geriater bespreekt uw situatie met uw huisarts en met eventuele andere betrokken hulpverleners. Uw huisarts krijgt een brief met daarin de uitslagen, conclusies en adviezen.

 Contact en route

Contact
Telefoon: 0229 25 7429
ma-vrij 08.30 - 17.00 uur 
Fax: 0229 25 7065
     
Voor een bezoek aan de geriater heeft u een verwijzing nodig van de huisarts Ook de medisch specialisten van het Westfriesgasthuis of het GGZ-centrum kunnen patiënten naar de poli Geriatrie verwijzen.
        
Meestal verstuurt de arts de verwijzing digitaal aan het secretariaat van de poli Geriatrie. U mag deze brief ook zelf langsbrengen. Vervolgens wordt u zo spoedig mogelijk gebeld voor een afspraak.
 
Route
​U vindt de polikliniek Geriatrie op de begane grond van het ziekenhuis (poli 28).​
Mobile Menu
Zoeken.