Verpleegafdeling Geriatrie

Op de verpleegafdeling van Geriatrie ligt u op een vierpersoons- of eenpersoonskamer. Er worden ook patiënten opgenomen voor de specialismen Orthopedie en Oogheelkunde. De bedden voor het specialisme Geriatrie liggen aan het uiteinde van de afdeling in de nieuwbouw die in mei 2015 geopend is. Natuurlijk afgestemd op de ouderenzorg.

Zoveel mogelijk poliklinisch 
Uitgangspunt blijft wel om zoveel mogelijk poliklinisch te doen, want het is niet goed om oudere mensen (teveel) te hospitaliseren. Er wordt dan ook gestreefd naar een niet te lange opnameduur, maximaal 12 dagen, omdat elke opname invloed heeft op de beleving van de patiënt. Bij opname wordt eigenlijk al direct met de ontslagprocedure gestart.
 
​Waarin onderscheidt de geriatrische patiënt zich van andere patiënten?
Bij ouderen manifesteren aandoeningen zich anders. Er is vaak sprake van multimorbiditeit, dat wil zeggen meerdere aandoeningen tegelijk. Bijvoorbeeld diabetes, moeilijkheden met lopen, etcetera. De huisarts verwijst de patiënt naar de geriater met de vraag: "Wat is er met deze patiënt aan de hand?" 
 
Naast de kliniek is er ook de dagkliniek, die al eerder bestond. De dagkliniek kan gezien worden als een soort ‘straat’ van al​lerlei onderzoeken die in één dag gedaan worden. Als opname niet nodig is, wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts, die vervolgens zorgt voor de verdere begeleiding.

Team van verpleegkundigen
Als uit de onderzoeken blijkt dat opname wel nodig is, komt de patiënt op de verpleegafdeling terecht. Daar zijn verpleegkundigen die goed kunnen omgaan met ouderen. In het team zitten verder vier geriatrisch verpleegkundigen, servicemedewerkers, activiteitenbegeleiders en een arts-assistent. Deze laatste bewaakt het medische gedeelte en stemt dit af met de geriater. 
 
Huiskamerproject 
Activiteitenbegeleiding speelt een prominente rol op de afdeling en is er in de vorm van een huiskamerproject. Dit houdt in dat patiënten zoveel mogelijk uit bed zijn en een vaste structuur hebben, zodat ze actief blijven. Op die manier kan beter bekeken worden welke behandeling het beste bij de situatie van de patiënt past.

 Route

Als u het ziekenhuis binnenkomt via de centrale hal, neemt u de lift in liftenblok A. U vindt de verpleegafdeling Geriatrie op de 5e verdieping. 
Klik op de plattegronden voor een vergrote weergave.
 
 
 

Bezoektijden


Dagelijks
15.30 tot 17.00 uur
19.00 tot 20.30 uur

In het weekend ook van 11.00 tot 12.00 uur

Mobile Menu
Zoeken.