Verpleegkundig spreekuur

De diabetesverpleegkundige begeleidt en coördineert de zorg rondom de patiënt met diabetes mellitus.

Verwijzing
Voor een eerste consult bij de diabetesverpleegkundige heeft u een doorverwijzing van de behandelend specialist nodig. U kunt de diabetesverpleegkundige uitsluitend op afspraak consulteren.

Behandeling
Voor een goede regulatie van uw aandoening diabetes mellitus en het voorkomen van complicaties is het belangrijk dat u informatie en instructie krijgt betreffende uw behandeling.

Door de diabetesverpleegkundige wordt u door middel van instructie, informatie, educatie en controle, wegwijs gemaakt in de behandeling van diabetes mellitus. Afhankelijk van uw situatie en het advies van uw behandelend internist worden er afspraken met u gemaakt. Eventueel wordt u te zijner tijd weer terugverwezen naar uw huisarts.

U krijgt tijdens de behandeling informatiebrochures van ons.

Controle
Als het educatietraject is afgesloten treedt een vervolgtraject in werking. Een team van o.a. internist, oogarts, diabetesverpleegkundige, diëtist, dragen zorg voor een controletraject dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. De diabetesverpleegkundige heeft tijdens de controle aandacht voor o.a. spuitplaatsen, bloedglucosewaarden, voeteninspectie, diabeteshulpmiddelen en welbevinden. In tussenliggende periode kunt u met vragen of problemen een beroep doen op de diabetesverpleegkundige.

Titelregistratie
De diabetesverpleegkundigen werkzaam in het Westfriesgasthuis voldoen aan de door de beroepsgroep EADV (Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen) gestelde eisen en zijn geregistreerd als 'diabetesverpleegkundige EADV'.

 

 

Diabeteshttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskunde/diabetesDiabetes

 

 

Interne geneeskundehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/interne-geneeskundeInterne geneeskunde​Bij Interne Geneeskunde kunnen wij u helpen bij problemen aan organen in uw lichaam, bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk heeft, of als uw schildklier te snel werkt.

 

 

Hoornhttps://www.westfriesgasthuis.nl/locaties/hoornHoornDe hoofdlocatie van het Westfriesgasthuis vindt u op de Maelsonstraat 3 in Hoorn. ​Er zijn twee ingangen: een hoofdingang en een ingang aan de stationszijde.

Mobile Menu
Zoeken.