Verpleegkundig spreekuur

Het verpleegkundig spreekuur is een onderdeel van de polikliniek Interne geneeskunde. Het is een aanvulling op de behandeling van de maag-, darm- en leverarts en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten met chronische darmziekten en hepatitis. Op het spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening.

De maag-, darm- en lever-(MDL)verpleegkundige kan u informatie en advies geven over:

  • Uw ziekte
  • De behandeling
  • Onderzoeken
  • Leefregels
  • Medicijngebruik en/of leren injecteren
  • Voeding
  • Het omgaan met klachten en beperkingen
  • Ondersteuning in de thuissituatie

Zonodig verwijst de MDL-verpleegkundige u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Dat kan bijvoorbeeld een diëtist, een maatschappelijk werker of de thuiszorg zijn. Het kan zijn dat u een bepaald medicijn gebruikt waarvoor u regelmatig bloed moet laten prikken. Deze controles gebeuren bij de MDL-arts of de MDL-verpleegkundige. De MDL-arts blijft verantwoordelijk voor uw behandeling.

De MDL-verpleegkundige
De MDL-verpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rondom patiënten met maag-, darm- of leveraandoeningen. Zij/hij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het verpleegkundig spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met maag-, darm- of leveraandoeningen. De MDL-verpleegkundige werkt onder supervisie van een MDL-arts en heeft regelmatig overleg met haar/hem.

Het spreekuur
Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Interne geneeskunde (poli 78) op donderdag en vrijdag van 9 – 12 uur. U kunt een afspraak maken via de poli-assistente van de polikliniek (0229-257823)

Vragen
Hebt u vragen of is er verslechtering van uw ziekte, dan kunt u contact opnemen met de MDL-verpleegkundige. De MDL-verpleegkundige is telefonisch bereikbaar op donderdag en vrijdag van 13 – 14 uur via tel. 0229 208 083.
Mobile Menu
Zoeken.