Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (poli 78)

De polikliniek Maag-, darm- en leverziekten bevindt zich op de polikliniek Interne Geneeskunde: poli 78.

Op deze poli werken vier specialisten, een arts-assistent, twee co-assistenten, zes doktersassistenten, twee baliemedewerkers, en zeven medisch secretaresses.

Niet vergeten
Bij een bezoek aan de polikliniek dient u het volgende mee te nemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • afspraakkaart
  • verwijsbrief
  • Als u foto’s heeft gekregen van een ander ziekenhuis op een cd-rom dan wordt u verzocht tenminste drie dagen voor de afspraak op de poli deze cd af te geven op de afdeling Radiologie (poli 50) zodat deze gegevens ingevoerd kunnen worden. De cd kunt u ook per post naar ons opsturen.

Gegevenswijziging
Wanneer uw naam, adres, verzekering of huisarts is gewijzigd, verzoeken wij u dit vóór het bezoek aan de specialist door te geven bij de patiënteninschrijving in de centrale hal van het ziekenhuis. Uw gegevens worden dan aangepast en u krijgt een nieuwe afsprakenkaart met daarop uw gegevens.

In het buitenland geweest
Bent u de afgelopen vier weken in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest of heeft u daar een bezoek gebracht aan de afdeling spoedeisende hulp? Dan is het belangrijk dat u dit bezoek bij de polikliniek meldt.

In ziekenhuizen buiten Nederland komt de MRSA-bacterie veel voor. Als u per ongeluk besmet bent geraakt met deze bacterie dan is het voor ons belangrijk dit te weten. U hoeft er niet ziek van te zijn, maar u kunt wel drager zijn. 

Verpleegkundig specialisten
Op poli MDL werken ook verpleegkundig specialisten (in opleiding): Nancy Turkstra en Laura Schooneman. Wat zij precies doen, vindt u hier.

 Wanneer kan ik terecht?

 Contact

Telefoonnummer 0229 25 78 23
08.30 - 17.00 uur

 Route

U vindt de poli Maag-, darm- en leverziekten op de 1e verdieping. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar lift E. Daarmee gaat u naar de 1e verdieping. Daar gaat u rechts.
K​lik op de plattegrond een vergrote weergave.
Mobile Menu
Zoeken.