Ons team

Het team van de KNO bestaat uit KNO-artsen, een arts-assistent, audiologie-assistentes, doktersassistentes en medisch secretaresses. 

KNO-artsen
De KNO-artsen houden allemaal op specifieke dagen spreekuur. Daarnaast opereren ze allemaal één dag per week.

Arts-assistent
De arts-assistent, verbonden aan het VUMC, is KNO-arts in opleiding en verzorgt zelfstandig, maar natuurlijk onder supervisie, een spreekuur. Ook assisteert hij/zij meerdere dagdelen per week de KNO-arts bij operaties. Of hij/zij opereert onder supervisie zelfstandig.

Audiologie-assistentes
Alle gehooronderzoeken worden uitgevoerd door gediplomeerde audiologie-assistentes. Zij zijn opgeleid door de Fenac (Federatie van Nederlandse audiologische centra). De gehooronderzoeken vinden plaats in geluidsdichte ruimtes. In het Westfriesgasthuis kunnen we alle voorkomende gehoortesten uitvoeren, ook bij jonge kinderen. Daarnaast verstrekken we informatie over hoortoestellen en diverse hoorhulpmiddelen.   

Doktersassistentes
De doktersassistentes zorgen voor het goed verlopen van de spreekuren, maken telefonische afspraken, assisteren de KNO-arts, regelen opnames en assisteren de KNO-arts. Twee daartoe opgeleide doktersassistenten verzorgen de allergiespreekuren, waarbij door middel van priktests eventuele allergieën aangetoond of uitgesloten kunnen worden. Ook verzorgen zij de medische correspondentie en alle voorkomende secretariële werkzaamheden.

Mobile Menu
Zoeken.