Eetteam

​Problemen met eten en drinken komen veel voor en zijn vaak onderdeel van de normale ontwikkeling (bijv. peuterpuberteit, een ontwikkelingsfase waarin kinderen leren grenzen ontdekken).

Bij eetproblemen kun je denken aan

  • selectief eten, dus bepaalde producten niet eten
  • eetproblemen door een lichamelijke ziekte, zoals bij een ernstige hartziekte, longziekte of kanker waarbij je een verhoogde energiebehoefte hebt
  • weinig eetlust vanwege vaak voorkomende infecties
  • voedselaversie door negatieve ervaringen met voeding zoals bij gastro-oesofageale reflux of voedselallergie.

Verwijzing
Eetproblemen zijn vaak goed te verhelpen door de standaardadviezen die de huisarts of medewerkers van centrum voor Jeugd en Gezin of het gebiedsteam van de gemeente kunnen geven. Als de eetproblemen zo ernstig zijn dat de groei belemmerd wordt of dat er veel zorgen zijn over het eetpatroon of het weigeren van voeding, dan is het goed als de huisarts naar de kinderarts verwijst. Als er sprake is van een chronische ziekte waarbij voeding lastig gaat, wordt een kind vaak al behandeld door een kinderarts. Als de kinderarts denkt dat een multidisciplinaire aanpak nodig is voor de eetproblemen, kan worden verwezen naar het eetteam.

 

​Irene Spaans Zimira de Heer ​​Kim Leyen ​Nienke Vreeken ​Irene Koomen
​prelogopedist prelogopedist ​pedagogisch orthopedagoog ​​medewerker ​kinderarts


Wie zit er in het eetteam?
Het eetteam bestaat uit een kinderarts (denkt na over medische oorzaken), een prelogopedist (gespecialiseerd in mondmotoriek) en een orthopedagoog en pedagogisch medewerker (gespecialiseerd in hoe eten op een normale en plezierige wijze kan verlopen en wat daarbij komt kijken).

Conclusie en adviezen
Tijdens deze afspraak word je door in ieder geval drie teamleden gezien, namelijk de kinderarts, de prelogopedist en de orthopedagoog. Verder willen we graag vóór uw bezoek de mening van een diëtist weten en vinden we het fijn om een kort filmpje te zien met hoe het kind thuis eet. Tijdens het bezoek worden gedurende ongeveer 60 minuten de problemen vanuit meerdere invalshoeken in kaart gebracht. Daarna bespreken we onze conclusie en adviezen met u. U verlaat de polikliniek dus weer met een diagnose en een plan.

Plan
Dat plan is bijvoorbeeld opstarten, begeleiding door pre-logopedist, orthopedagoog en pedagogisch medewerkster, laboratoriumplan om medische oorzaken verder uit te sluiten, opstarten thuisbegeleiding en verwijzing naar een eetcentrum zoals de SeysCentra.

 

 

mw. dr. I. Koomen-Botmanhttps://www.westfriesgasthuis.nl/specialisten/Paginas/Mw.dr.I.Koomen-Botman.aspxmw. dr. I. Koomen-Botman

 Meer informatie

 

 

Kind en Jeugdhttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/kind-en-jeugdKind en JeugdDe kinderartsen van de afdeling Kind en Jeugd houden zich bezig met de diagnose, aandoeningen en behandelingen bij kinderen van 0 tot​ 17 jaar.

Mobile Menu
Zoeken.