Weekmakers - veelgestelde vragen

Wat zijn weekmakers?
Plastic wordt meestal gemaakt van polyvinylchloride (PVC). Van nature is dit een harde en breekbare stof. Door de toevoeging van weekmakers wordt PVC flexibel en buigzaam. Zo kan het gebruikt worden als kinderspeelgoed, medische hulpmiddelen enzovoort. De meest gebruikte weekmakers zijn ftalaten. Dit zijn stoffen die gebaseerd zijn op aardolie. Ze worden toegevoegd aan de PVC, maar kunnen, omdat ze toegevoegd worden, ook weer langzaam verdwijnen uit het materiaal. Plastic dat eerst heel flexibel en buigzaam is, wordt dan later toch hard en breekbaar. Ftalaten verdwijnen deels via verdamping in de lucht, maar kunnen ook (in kleine hoeveelheden) in het lichaam terecht komen. Bijvoorbeeld als PVC met ftalaten in de mond wordt gedaan (kinderspeelgoed). Maar ook doordat ze oplossen in bijvoorbeeld drinken dat in flesjes zit. In de medische wereld wordt ook PVC met ftalaten gebruikt. Bijvoorbeeld in infuuszakken of in catheters. Tot slot worden ftalaten ook gebuikt in sommige medicijnen, om bijvoorbeeld het oppervlakte glimmend en glad te maken en zijn zij ook verwerkt in sommige body-scrubs en body-lotions.

Zijn ftalaten (weekmakers) schadelijk?
Het lichaam is gelukkig goed in staat om ftalaten af te breken en via de urine en ontlasting weer uit te scheiden. Maar omdat ftalaten steeds meer worden gebruikt, wordt er ook veel onderzoek gedaan naar mogelijke schadelijke effecten. In dierstudies is aangetoond dat ftalaten schadelijk kunnen zijn. Bij mensen is dit moeilijk te bestuderen omdat het niet kan om iemand zomaar ftalaten toe te dienen. Bovendien kunnen effecten pas veel (jaren) later zichtbaar worden en dan is het moeilijk te achterhalen of dit komt door de ftalaten. Er zijn wel studies gedaan die mogelijk een verband laten zien tussen een hogere blootstelling aan ftalaten, en sommige ziektes en afwijkingen. Je zou kunnen zeggen dat er aanwijzingen zijn dat ftalaten mogelijk schadelijk zouden kunnen zijn. Als er wel effecten zijn, zijn deze te verwachten in de hormoonhuishouding van het lichaam (bv. schildklier, puberteit, vruchtbaarheid en gedrag.

Wat zijn alternatieven voor ftalaten (weekmakers)?
Probeer zo weinig mogelijk plastic/PVC-bevattende producten te gebruiken. Polyuretheen is een veiliger alternatief. Verder zijn Mesamoll, Hexamoll, isosorbide-dis en tri-alkyl-esters van citroenzuur ook veiliger alternatieven. Over het algemeen worden deze alternatieven als veilig gezien, hoewel er geen studies zijn die dat met zekerheid aantonen. Zo is er een klein aantal studies die ook tussen isosorbide-dis en sommige ziektes en afwijkingen in de zwangerschap een verband laat zien. Ook hiervan is dus niet zeker of het wel veilig is in de zwangerschap.

Wat is het advies voor de zwangere vrouw?
Er is bewijs dat ftalaten schadelijk zouden kunnen zijn in de zwangerschap. Daarom kan het verstandig zijn om blootstelling aan ftalaten niet onnodig te verhogen. Dat zou kunnen door eten en drinken dat verpakt is in zacht plastic (zoals drankflessen) zo min mogelijk te gebruiken. Het opwarmen van eten en drinken in plastic wordt afgeraden. Ook bij het kopen van kinderspeelgoed zou het goed zijn te letten op zo min mogelijk gebruik van ftalaten. Tot slot zou het goed zijn om zo min mogelijk medicijnen te gebruiken waar ftalaten in zitten.

Lees meer over PVC en ftalaten op deze site (Engelstalig)

 

 

Weekmakershttps://www.westfriesgasthuis.nl/Folderbibliotheek/FLD-00462-NL.pdfWeekmakers

Mobile Menu
Zoeken.