Bloed prikken, foto maken of onderzoeksmateriaal afgeven

Deze onderzoeken vinden plaats op poli 7. Voor de afname van een halve liter bloed moet u altijd een afspraak maken. Ook voor het maken van een röntgenfoto is het belangrijk dat u een afspraak maakt. Als u een afspraak heeft gemaakt voor het maken van een röntgenfoto op poli 7 kun u zich met een identificatiebewijs (paspoort-identiteitskaart of rijbewijs) aanmelden bij de meldzuil op poli 7. Daarna loopt u meteen door naar de wachtkamer voor het maken van een foto. Dat kan een lange wachttijd schelen.

Als uw huisarts u heeft gevraagd bloed te laten prikken, kunt u niet alleen bij poli 7 van het ziekenhuis terecht, maar ook bij een groot aantal priklocaties van het Diagnostisch Centrum West-Friesland. Actuele openingstijden en een overzicht van prikposten bij u in de buurt, vindt u hier. Kunt u om medische redenen niet naar de priklocatie komen? Dan kan uw huisarts contact met ons opnemen, zodat de bloedafname bij u thuis kan worden gedaan.  


Bron: DCWF

Trombosedienst
U kunt gebruikmaken van de trombosedienst van het Diagnostisch Centrum West-Friesland. De bloedafname voor de trombosedienst wordt in overleg met u op een gewenste priklocatie uitgevoerd, desgewenst bij u thuis op aanvraag van uw behandelend arts of huisarts. Ook voor vervolgcontroles kunt u als patiënt voor bloedafname terecht op de priklocaties.

Voordelen voor u als patiënt:

 • 30 priklocaties door heel West-Friesland: altijd een priklocatie in de buurt
 • Ruime openingstijden
 • Bij calamiteiten is de trombosedienst 7/24 uur bereikbaar
 • Alle gegevens zijn direct voor betrokken artsen (apothekers / trombosedienst) inzichtelijk
 • Afname klinisch chemisch laboratorium, medisch microbiologisch laboratorium en trombosedienst zoveel mogelijk in één sessie
 • Thuisprikken is alleen mogelijk na schriftelijke opdracht van uw behandelend arts of huisarts


Denkt u aan het volgende?

Als u een priklocatie bezoekt:

 • Neem dan altijd uw pas van de ziektekostenverzekering mee.
 • Heeft u al een gegevenssticker van het Westfriesgasthuis? Neemt u deze dan mee.
 • Controleer altijd of uw gegevens op de gegevenssticker nog juist zijn. Is dit niet het geval, corrigeer dit dan voordat u naar de priklocatie gaat. U kunt uw gegevens wijzigen op het aanvraagformulier voor het bloedprikken.
 • Voor bepaalde onderzoeken wordt u gevraagd nuchter te komen. Vraag altijd aan de huisarts of u voor de bloedafname nuchter moet blijven en of u urine moet inleveren! Urinepotjes of -bokalen en instructies voor het verzamelen kunt u bij de assistente van de arts verkrijgen.

Nuchter?
Vraag uw huisarts van tevoren of u nuchter moet zijn. Nuchter zijn staat ook op het aanvraagformulier vermeld. Bijvoorbeeld voor een glucosebepaling of cholesteroldiagnostiek kan dat nodig zijn. Door eten en drinken kunnen er tijdelijk te veel vetten of suikers in uw bloed zitten. Hierdoor kunnen de meetresultaten tijdelijk te hoog zijn. Als u nuchter bent, kunnen wel de juiste waarden worden gemeten. Als u nuchter voor het bloedprikken moet verschijnen, dan mag u de avond daarvoor, vanaf 22.00 uur niets meer eten en drinken. U mag wel uw medicijnen blijven innemen en een beetje water drinken.

Verder gebruik van lichaamsmaterialen
Bloed of andere lichaamsmaterialen (bijv. ontlasting of urine) die na onderzoek overblijven, kunnen gebruikt worden voor kwaliteitscontroles, het uittesten van nieuwe methoden of toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit materiaal wordt anoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat niet kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.

Als u bezwaar heeft tegen nader gebruik van anoniem lichaamsmateriaal kunt u dat melden aan de medewerker bloedafname of het op het aanvraagformulier van DCWF aangeven.

Onderzoek in het ziekenhuis
In een aantal situaties kan de bloedafname alleen plaatsvinden op poli 7 van het Westfriesgasthuis. Dat is nodig om een goede afname en/of analyse mogelijk te maken. Het gaat om de volgende onderzoeken:

 • kind jonger dan 6 jaar
 • oriënterend stollingsonderzoek
 • lactaat
 • pyruvaat
 • ammoniak
 • cryoglobulinen
 • capillaire bloedgasanalyse

De uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt naar uw huisarts gestuurd.

 

 

Klinisch Chemisch Laboratoriumhttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/klinischechemieKlinisch Chemisch LaboratoriumIn het Klinisch Chemisch Lab doen de analisten alle onderzoeken in bloed, urine en andere lichaamsvochten die uw huisarts of specialist heeft aangevraagd.

 Route

U vindt de poli 7, Bloed prikken, foto maken of onderzoeksmateriaal afgeven, op de begane grond. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar links.
K​lik op de plattegrond voo​r een vergrote weergave.

Bloed prikken
Mobile Menu
Zoeken.