Klinische Farmacie

De afdeling Klinische Farmacie houdt zich bezig met alle aspecten van geneesmiddelen en andere farmaceutische producten die in het ziekenhuis door de patiënt gebruikt worden.  Zij verzorgen ​ alle medicijnen die u in het ziekenhuis nodig heeft. De afdeling bestaat uit de centrale ziekenhuisapotheek en de opslagplaatsen voor geneesmiddelen (depotheek) op alle verpleegafdelingen.


 

De afdeling Klinische Farmacie bestaat uit zeven apothekers, 34 apothekersassistenten en vijf farmaceutisch medewerkers.

Apothekersassistenten
De apothekersassistenten zijn onderverdeeld in een intern en extern team.  

  • Het interne team bestaat uit de apothekersassistenten die geneesmiddelen bereiden en voornamelijk in de ziekenhuisapotheek werkzaam zijn.
  • Het externe team bestaat uit apothekersassistenten die medicatieopdrachten verwerken en gesprekken voeren met patiënten over hun medicatie bij zowel opname als bij ontslag. Ook zijn ze een aanspreekpunt zijn voor verpleegafdelingen en poli's. Zij zijn vooral werkzaam in de depotheken op de verpleegafdelingen.

Farmaceutische medewerkers
De farmaceutische medewerkers zorgen ervoor dat de medicatie op de verpleegafdelingen en poli's tijdig beschikbaar is en vullen de medicatievoorraden aan.

 Over de artsen

 Contact

Telefoonnummers
Alg. tel. Klinische Farmacie: 0229 25 7501
Secretariaat: 0229 25 7603

De apotheek is geopend van 08.30 - 17.00 uur.

Faxnummers
Aanvragen geneesmiddelen:
0229 - 25 70 54
Aanvragen bereidingen:
0229 - 25 70 16
Mobile Menu
Zoeken.