Medewerkers

Artsen-microbioloog
De artsen-microbioloog dragen de eindverantwoordelijkheid voor de verkregen onderzoeksresultaten. Zij overleggen ook met de aanvragend arts over de betekenis hiervan. Zij geven advies over de behandeling van de patiënt en eventueel aanvullend onderzoek. Er is dag en nacht een arts-microbioloog beschikbaar voor medisch overleg.

De analisten
De analisten verrichten de onderzoeken binnen het laboratorium. Alle analisten hebben een hogere laboratoriumopleiding gevolgd. Ze hebben ook bereikbaarheidsdiensten; als het nodig is kan er altijd iemand opgeroepen worden om spoedonderzoeken te verrichten.

Hoofdanalist
De hoofdanalist geeft leiding aan het laboratorium en heeft daarnaast diverse managementtaken.

 

 

Medische microbiologie en infectiepreventiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/medischemicrobiologieMedische microbiologie en infectiepreventieHet Medisch Microbiologisch Laboratorium, onderdeel van Comicro B.V., doet onderzoek naar micro-organismen die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Daarnaast is de afdeling nauw betrokken bij infectiepreventie.​

Mobile Menu
Zoeken.