BRMO

Naast MRSA zijn er nog andere bacteriën die ongevoelig zijn voor bepaalde antibiotica: de Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO’s). Hieronder vallen diverse bacteriën die bij patiënten infecties kunnen veroorzaken. Om verspreiding binnen het ziekenhuis tegen te gaan, worden bij patiënten waarbij een BRMO is aangetoond maatregelen genomen.

Ook kunnen patiënten deze BRMO’s bij zich dragen (bijvoorbeeld in het maagdarmkanaal) zonder hier ziek van te zijn. Bijzondere maatregelen binnen de huiselijke sfeer en bij sociale contacten zijn dan ook niet noodzakelijk.

Signalering
Patiënten die een BRMO bij zich dragen krijgen een signalering in het digitale ziekenhuis informatie systeem. Medewerkers van het ziekenhuis zien dit als ze de patiëntgegevens openen. Zij kunnen dan contact opnemen met de deskundige Infectiepreventie over welke maatregelen genomen moeten worden.
Bij het vaststellen van een BRMO brengen wij de behandelend arts (specialist en/of huisarts) daarvan op de hoogte. Die is verantwoordelijk om de patiënt te informeren.

Maatregelen bij een opgenomen patiënt met BRMO

Patiënten bij wie een BRMO is aangetoond worden in isolatie verpleegd. Isolatie betekent 'apart van anderen'. Wanneer een patiënt in isolatie wordt verpleegd gaat hij/zij naar een eenpersoonskamer. Ter herkenning van de isolatie wordt een gekleurde kaart op de deur gehangen. Er gelden soms bepaalde regels voor het verlaten van de isolatiekamer door de patiënt. In sommige gevallen moet de deur naar de gang gesloten blijven. In overleg met de deskundige Infectiepreventie, de arts-microbioloog en de behandelend arts wordt besloten hoe lang een patiënt in isolatie verpleegd wordt.
Afhankelijk van de reden van de isolatie trekken medewerkers bij betreding van de isolatiekamer beschermende kleding aan. In sommige gevallen moeten ook bezoekers van de patiënt bepaalde beschermende kleding aantrekken, met name wanneer de patiënt in strikte isolatie wordt verpleegd. De verpleging informeert het bezoek hierover. Ook is er van alle isolatievormen een informatiefolder beschikbaar, vraag de verpleging hierom.

Opheffen van de signalering en de isolatiemaatregelen
Binnen het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt op basis waarvan de signalering en isolatiemaatregelen kunnen worden opgeheven.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.