MRSA

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus) is een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor de meest gangbare antibiotica. Daardoor is deze moeilijk te bestrijden. Gedrag en verspreiding van de bacterie komen overeen met de gewone huidbacterie Staphylococcus aureus die bij veel mensen voorkomt. Besmetting met MRSA is vooral gevaarlijk voor mensen met een ernstig verminderde weerstand. Voor zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, vormt de bacterie dus een probleem.

Ontwikkeling bacterie
De Staphylococcus aureus is in de loop der jaren resistent geworden voor de meest gangbare antibiotica. Dat maakt bestrijding moeilijk. Een van de middelen die de groei van de bacterie nog wél kan stoppen, is het antibioticum Vancomycine. Nadelen hiervan zijn de bijwerkingen voor de patiënt en het feit dat het middel alleen intraveneus (via infuus) toegediend kan worden. Bovendien kan de bacterie op den duur ook tegen dit antibioticum resistent worden. In Nederland wordt het middel daarom alleen als laatste behandelmogelijkheid ingezet. In veel (vooral in Zuid-Europese) landen worden krachtige antibiotica, waaronder Vancomycine, vaker en op bredere schaal toegediend. Daarmee wordt de kans op resistentie vergroot. In buitenlandse ziekenhuizen behandelde patiënten kunnen de bacterie mee naar Nederland nemen.

Laatste onwikkelingen in veehouderijen
Varkens en vleeskalveren blijken vaak besmet met MRSA. Nauw contact met die dieren kan leiden tot overdracht van MRSA naar de mens. Dit blijkt ook het geval bij personen die nauw contact hebben met vleeskuikens.​

Mobile Menu
Zoeken.