Revalidatie bij MS

Revalidatie kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden. In het Westfriesgasthuis vindt alleen poliklinische revalidatie plaats. Dit kan afhankelijk van uw beperkingen en doelen, een aantal dagdelen per week behandelingen zijn. Indien klinische revalidatie nodig is, wordt u tijdelijk opgenomen in een revalidatiecentrum of op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis.. De dichtstbijzijnde revalidatiecentra zijn READE in Amsterdam of Heliomare in Wijk aan Zee.

Drie fasen
Een revalidatieperiode heeft als doel om mensen met MS te helpen weer zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. Zo'n periode bestaat uit drie fasen:
 
1.Observatie
Tijdens de observatieperiode worden uw mogelijkheden, beperkingen en dagelijks functioneren zo goed mogelijk in kaart gebracht. Aan het einde van die periode maken de behandelaars onder leiding van de revalidatiearts samen met u een behandelplan, waarin haalbare doelen worden gesteld. Dat bespreekt de revalidatiearts op de poli met u.
2.Behandeling
Gedurende de behandeling wordt gewerkt aan de doelen die gesteld zijn. In het algemeen is dit de langste periode. Om de 6 tot 8 weken bespreekt het behandelteam de voortgang van de behandeling en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld. Dat bespreekt de revalidatiearts daarna met u. De duur van de behandeling varieert per persoon. Behalve individuele behandelingen kunnen tijdens het revalidatieproces ook groepsbehandelingen plaatsvinden.
3.Afronding
In de afronding bereidt u zich voor op de periode na de behandeling op de revalidatieafdeling van het Westfriesgasthuis. Het aantal behandelingen wordt dan afgebouwd. Zonodig wordt de behandeling overgedragen aan behandelaars buiten de revalidatieafdeling. Na afloop hebt u een eindgesprek met de revalidatiearts. Er worden zonodig vervolgafspraken gemaakt.

Behandelaars
Tijdens de revalidatieperiode kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars. Die werken onder leiding van de revalidatiearts samen in het revalidatieteam. De behandelaars behandelen u vanuit verschillende invalshoeken, vullen elkaar aan en versterken elkaar.
Lees verder >

 

 

Neurologiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/neurologieNeurologieBij Neurologie kunt u onder andere behandeld worden voor ziektes van het zenuwstelsel, spierstelsel of de hersenen. Bijvoorbeeld als u een beroerte, een hernia of epilepsie heeft gehad.

Mobile Menu
Zoeken.