Behandelingen en behandelaars

Bij de behandeling van MS wordt onderscheid gemaakt tussen symptomatische behandelingen en behandelingen die het beloop van de ziekte beïnvloeden.
 
Symptomatische behandeling
Symptomatische behandelingen zijn gericht op het bestrijden van de acute verschijnselen tijdens een aanval, of op hinderlijke klachten die in het beloop van de ziekte kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld spasmen of urine-incontinentie. Vaak worden hiervoor medicijnen gebruikt, maar ook hulpmiddelen kunnen worden ingezet.
Een aanval bij MS kan vrij plotseling ontstaan, en afhankelijk van de ernst van de verschijnselen kan behandeling met methylprednisolon worden gegeven. Het doel hiervan is om de duur van de aanval te verkorten. Het uiteindelijke herstel wordt er echter niet door beïnvloed. Deze behandeling heeft meestal maar niet altijd effect. Dit medicijn wordt via een infuus toegediend, in het algemeen gedurende drie dagen. Vooraf worden bloed en urine gecontroleerd. Soms is er direct een effect merkbaar, meestal duurt dit echter minstens enkele dagen. Bijwerkingen zijn vaak een metaalsmaak tijdens het inlopen van het infuus, en een wat gejaagd gevoel.
 
Behandelingen die het beloop van de ziekte beïnvloeden
Hierbij wordt geprobeerd om het optreden van nieuwe aanvallen te verminderen, en om geleidelijke achteruitgang op de lange termijn te beperken en hopelijk te voorkomen. Helaas is het tot op heden niet mogelijk om MS te genezen of tot stilstand te brengen. Omdat het beloop van de ziekte per patient nogal kan verschillen wordt bij elke patiënt in overleg met de neuroloog de behandeling individueel bepaald. Er is een aantal middelen beschikbaar die de kans op nieuwe aanvallen verkleinen, en mogelijk ook de kans op blijvende invaliditeit (interferon-beta; glatirameeracetaat). Als patiënten tijdens behandeling met deze medicatie veel aanvallen houden en/of snel verslechteren kan worden overgegaan op behandeling met mitoxantrone of natalizumab.

Behandelaars
Revalidatiearts 
De revalidatiearts is de medisch specialist die eindverantwoordelijk is voor uw revalidatieproces. De revalidatiearts bespreekt de voortgang van de behandeling regelmatig met u. Als u veel last heeft van spasmen zal de revalidatiearts met u kijken of en op welke manier dat zou kunnen worden behandeld - bijvoorbeeld met medicatie of injecties.
 
De fysiotherapeut richt zich op het bewegen. De basis daarvoor is spierkracht, conditie, gevoel, evenwicht en spierspanning. U oefent vaardigheden zoals lopen, traplopen en fietsen, zonodig met loophulpmiddelen. Daarnaast begeleidt de fysiotherapeut u in het omgaan met de vermoeidheid bij MS.
 
Ergotherapeut 
De ergotherapeut bekijkt wat de problemen zijn bij dagelijkse activiteiten. Belangrijke handelingen, zoals wassen, aankleden, huishouden, dagbesteding, hobby of werk, kunnen door middel van training geoefend worden. Als dat niet kan, wordt er gekeken of hulpmiddelen en/of voorzieningen een oplossing kunnen bieden. Ook begeleidt de ergotherapeut u in het doseren van activiteiten en het omgaan met eventuele vermoeidheid. Goede afstemming van belasting-belastbaarheid kan hier een rol in spelen.
 
Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker richt zich op de gevolgen van multiple sclerose voor het leven van alledag en hoe u en uw omgeving daarmee omgaat. Onderwerpen die verder aan bod kunnen komen zijn: invloed op het werk, financiën en wonen/gezin.
 
Psycholoog 
De psycholoog begeleidt u en uw naasten bij psychische problemen. Als er aanleiding voor is kan de psycholoog u ook verwijzen naar een neuropsycholoog. Die kan onderzoek doen naar eventuele stoornissen in het denken (bijvoorbeeld geheugen of concentratie). Soms kan een ziekte of handicap leiden tot ander gedrag of een veranderde persoonlijkheid. De neuropsycholoog kan advies geven en inzicht bieden.
 
De logopedist onderzoekt en behandelt spraak- en taalproblemen en slikproblemen. Ook problemen met mondmotoriek en gevoelstoornissen in het gezicht komen zo nodig aan bod. Door oefeningen en/of het gebruik van hulpmiddelen kan de spraak verbeteren. De logopedist geeft u en uw omgeving adviezen en instructies op het gebied van communicatie, kauwen en slikken.
 
Revalidatie-technisch adviseur
De orthopedisch instrument- of schoenmaker kan worden ingeschakeld voor aangepast schoeisel of bijvoorbeeld een enkel-voetbeugel. 

 

 

Neurologiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/neurologieNeurologieBij Neurologie kunt u onder andere behandeld worden voor ziektes van het zenuwstelsel, spierstelsel of de hersenen. Bijvoorbeeld als u een beroerte, een hernia of epilepsie heeft gehad.

Mobile Menu
Zoeken.