Polikliniek Neurologie

​​​​​​​Om als nieuwe patiënt op het spreekuur te kunnen komen moet u eerst een verwijsbrief van uw huisarts hebben. U kunt vervolgens telefonisch een afspraak maken. Als u voor het eerst onze polikliniek bezoekt, neem dan het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs
 • de verwijsbrief
 • lijst met medicijnen
U mag altijd een familielid of een bekende meenemen. Soms kunnen zij zelfs helpen door uw gegevens aan te vullen.
 
Het bezoek aan de neuroloog
Bij het eerste bezoek aan de neuroloog wordt de ziektegeschiedenis (anamnese) afgenomen en vindt het neurologisch onderzoek plaats. Soms kan het zijn dat u eerst gezien wordt door de co-assistent en aansluitend door de neuroloog. Bij dit onderzoek worden afhankelijk van uw klachten een aantal functies getest, zoals de spierkracht en de reflexen. Hierna worden de resultaten met u besproken en indien nodig afspraken gemaakt voor verder onderzoek en behandeling. De polikliniek assistente werkt dit verder uit. Uiteraard wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van de resultaten. 

Wat wordt er zoal gevraagd tijdens de anamnese?
Via de anamnese wordt getracht inzicht te verkrijgen in de klachten. Daarbij komen vragen aan de orde als:
 • sinds wanneer heeft u klachten?
 • waardoor nemen de klachten toe?
 • wat voor behandeling heeft u al gehad?
 • welke medicijnen gebruikt u?
Wat gebeurt er bij het neurologisch onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de onderzoekskamer. Om bijvoorbeeld spierkracht te testen is het soms noodzakelijk om u tot op het ondergoed uit te kleden. Daarom adviseren wij u om kleding te dragen die u makkelijk uit en aan kunt trekken.

 
Testen die aan de orde kunnen komen zijn:
 • pupilreactie met een lampje
 • beoordeling van oogzenuw door met een fel lampje in uw ogen te kijken
 • testen van gelaatspieren door de wenkbrauwen op te trekken of de tanden te laten zien
 • testen van de kracht van de arm- en beenspieren
 • reflexen met behulp van een reflexhamer
 • lopen op hakken en tenen
 • coördinatie door voetje voor voetje te lopen of de vinger op de neus te zetten
Co-assistent Neurologie 
Op de polikliniek N​eurologie werkt een co-assistent. Dit is een student geneeskunde in de laatste fase van de opleiding tot basisarts, die praktijkervaring opdoet in een ziekenhuis. De co-assistent kijkt niet alleen mee tijdens het spreekuur van de neuroloog, maar krijgt ook de mogelijkheid om zelf eerst het gespek en het neurologisch onderzoek te doen. De co-assistent bespreekt de bevindingen met de neuroloog, waarna zij gezamenlijk bij u terugkomen. 

Bij het maken van een afspraak op de polikliniek kan aan u worden gevraagd of u bezwaar heeft om eerst gezien te worden door de co-assistent. Dit bezoek duurt ruim een uur. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken bij het maken van de afspraak. Over het algemeen wordt de beoordeling door de co-assistent erg op prijs gesteld. U draagt ook een steentje bij aan de dokter van morgen.

 Wanneer kan ik hier terecht?

 

 

Neurologiehttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/neurologieNeurologieBij Neurologie kunt u onder andere behandeld worden voor ziektes van het zenuwstelsel, spierstelsel of de hersenen. Bijvoorbeeld als u een beroerte, een hernia of epilepsie heeft gehad.

 Contact

Tel. 0229 25 78 27 
Fax 0229 25 70 47
Ma-vrij: 08.15 - 17.00 uur​​

S​ecretariaat
Tel. 0229 20 83 04​
E-mail: neurologie@westfriesgasthuis.nl

 Route

U vindt de poli Neurologie op de 1e verdieping. Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar lift A. Daarmee gaat u naar de 1e verdieping. Daar gaat u rechts.
K​lik op de plattegrond voo​r een vergrote weergave.

Mobile Menu
Zoeken.