Dagbehandeling oogoperaties

In het Westfriesgasthuis kunt u opgenomen worden voor dagbehandeling. Daar vindt ongeveer 90% van onze oogoperaties plaats. Staaroperaties zijn de operaties die het meeste voorkomen, maar onze oogartsen voeren ook scheelzienoperaties en hoornvliestransplantaties uit.

Daarnaast worden op de poliklinische operatiekamer onder andere ook ooglidcorrecties, verwijderen van bultjes op de oogleden, lichtbehandeling van het hoornvlies (bij keratoconus) en injecties in het oog (bij onder andere maculadegeneratie) uitgevoerd.

 Afdeling

Mobile Menu
Zoeken.