Operatieassistenten

De operatieassistent is een onderdeel van het operatieteam. De operatieassistent begeleidt de patiënt tijdens diens verblijf op de operatiekamer, leggen de procedures rondom de operatie aan een patiënt uit en stellen de patineert zoveel mogelijk op zijn gemak. Tijdens de operaties voeren zij, in teamverband, medisch-ondersteunende taken uit voor een onderzoek en/of een behandeling. Als operatieassistent werk je nauw samen met de verschillende snijdend specialismen, met ondersteunende diensten van het operatiekamercomplex zoals de centrale sterilisatieafdeling, röntgen en verpleegafdeling.

Het beroep
Een operatieassistent voert medisch-ondersteunende taken uit ten behoeve van een operatie. Daarvoor moet een operatieassistent onder andere weten wat een operatieve behandeling inhoudt, wat de bijbehorende procedures en protocollen zijn, welke apparatuur wanneer worden gebruikt. Het werk van een operatieassistent kun je verdelen in vier soorten werkzaamheden:

  • Omlopen: je verricht als omloop alle voorkomende niet steriele werkzaamheden voor, tijdens en na de operatie. Je bent als het ware een schakel tussen het steriele operatieteam en de omgeving in de operatiekamer.
  • Instrumenteren: de instrumenterende staat in steriele operatiekleding tegenover de operateur en dient op het juiste moment de gewenste instrumenten en overige materialen aan te geven.
  • Assisteren: de taak van de assisterende behelst het zodanig presenteren van het operatieterrein, bijvoorbeeld door het openhouden van de wond met wondhaken en het wegzuigen van het bloed, dat de operateur de operatie zo goed mogelijk kan uitvoeren.
  • Overige werkzaamheden: om een operatieprogramma zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen moeten er voorbereidingen getroffen worden en een stukje nazorg gegeven worden aan instrumenten, apparatuur en de bevoorrading.​

 

 

OKhttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/operatiekamerOKVoor operaties komt u in het Westfriesgasthuis terecht in het zeer moderne operatiecomplex op de 2e etage. 24 uur per dag worden hier zowel geplande als spoedoperaties uitgevoerd.

Mobile Menu
Zoeken.