Opleiding tot operatieassistent

De opleiding tot operatieassistent is een inservice-opleiding. Dat wil zeggen, je werkt en leert gedurende 3 jaar. Het is een opleiding die je eventueel ook na de opleiding van A-verpleegkundige, mbo  niveau 4 of hbo-V kan doen.
De opleiding bestaat uit twee delen: BVP, beroepsvoorbereidende periode van 4 maanden en BBP, beroepsbegeleidende periode van 32 maanden.
De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatieassistent. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relaties tot het beroep.

Operatieassistenten zijn sterke persoonlijkheden. Ze moeten kunnen plannen, vooruit kunnen denken, houden van uitdagingen, mensen en techniek en moeten vooral ook een sterke maag hebben. In alle omstandigheden. Jouw sterke gestel en je stalen zenuwen komen je wel heel goed van pas.

Bijzonderheden
• De opleiding start jaarlijks op 1 maart en 1 september.
• BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste drie maanden van de BVP. Daarvoor moet een vrijstellingstoets gemaakt worden voorafgaande aan de start van de opleiding.
• U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij een van de ziekenhuizen.
• Het theorie deel voor het WFG wordt verzorgd door de Amstel Academie

De praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider coördineert het praktische deel van de leerling-operatieassistent.
Het doel is het zodanig opleiden, begeleiden en coachen van de werkbegeleiders binnen de afdeling, dat optimale begeleiding van studenten en stagiaires van de diverse leerwegen  gewaarborgd is. Coördineert en neemt deel aan de beoordelingsgesprekken van leerlingen. Neemt deel aan de sollicitatie procedure van leerling operatieassistent.
De praktijkbegeleider is de schakel tussen de Amstel Academie/ theoretische opleiding en de praktische deel van de opleiding. Daarnaast is de praktijkbegeleider verantwoordelijk voor de bij- en nascholing van de collega’s. 
 

 

 

 

OKhttps://www.westfriesgasthuis.nl/afdelingen/operatiekamerOKVoor operaties komt u in het Westfriesgasthuis terecht in het zeer moderne operatiecomplex op de 2e etage. 24 uur per dag worden hier zowel geplande als spoedoperaties uitgevoerd.

 

 

Hoornhttps://www.westfriesgasthuis.nl/locaties/hoornHoornDe hoofdlocatie van het Westfriesgasthuis vindt u op de Maelsonstraat 3 in Hoorn. ​Er zijn twee ingangen: een hoofdingang en een ingang aan de stationszijde.

Mobile Menu
Zoeken.