Verpleegkundig reumaconsulenten

​​​​​​​Op de poli Reumatologie krijgt u ook te maken met de verpleegkundig reumaconsulent (VRC). Dit  is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in reumatologie. Zij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het haar spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een reumatische aandoening en hun naasten. Zij heeft een eigen verpleegkundig spreekuur als aanvulling op uw behandeling bij de reumatoloog. De VRC werkt onder supervisie van een reumatoloog en overlegt regelmatig met hem. 

U kunt bij de verpleegkundig reumaconsulent terecht voor:

  • Begeleiding bij uw chronische aandoening
  • Uitleg en informatie over uw aandoening, klachten/beperkingen en eventuele behandelingen
  • Voorlichting en instructie over medicijngebruik
  • Advies over omgaan met klachten en beperkingen door uw aandoening en/of behandeling
  • Begeleiding en ondersteuning bij eventuele sociale gevolgen van de aandoening
  • Doorverwijzing naar andere hulpverleners, in overleg met u en de reumatoloog
  • Controle tijdens de behandeling, soms in combinatie met de reumatoloog, soms in plaats van de reumatoloog. De reumatoloog blijft echter verantwoordelijk voor uw behandeling.
  • De verpleegkundig reumaconsulent is uw aanspreekpunt bij uw vragen over inname en (bij)werking van de medicatie, opvlamming van de aandoening en andere vragen. Zij overlegt zo nodig met een aanwezige reumatoloog.

 Contact reumaconsulenten

Jessica Meilink-Cornelissen
Miriam Zantkuyl​

​Telefoon 0229 25 77 25
Mobile Menu
Zoeken.