Team Maatschappelijk werk

Op de Revalidatieafdeling in het Westfriesgasthuis werken drie maatschappelijk werkers.

 

Zij behandelen en begeleiden mensen met psychosociale en emotionele problemen die samenhangen met een aandoening, ziekte, beperking of pijn. We betrekken meestal belangrijke mensen uit de sociale omgeving, zoals gezin, familie of vrienden, bij de behandeling. Onze hulpverlening duurt niet lang en gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid.

Verwijzing
Behandeling en/of begeleiding door de maatschappelijk werker gaat op verwijzing van de revalidatiearts. De maatschappelijk werkers zijn poliklinisch werkzaam. De poliklinische behandelingen op de Revalidatieafdeling zijn in de meeste gevallen multidisciplinair.

Activiteiten
Bij de volgende problemen kunnen we u een behandeling en/of begeleiding geven.

Mentale en sociale problemen:

  • Moeite hebben met de verwerking van een diagnose, aandoening, ziekte, beperking en pijn
  • Gevoelens van verlies en rouw, ook bij de omgeving
  • Problemen die voortvloeien uit aandoening, ziekte, beperking, pijn voor de sociale omgeving
  • Moeite hebben met het bewaken en handhaven van grenzen
  • Verminderde assertiviteit
  • Verminderde zelfredzaamheid

Praktische problemen:

  • Moeite hebben met dagbesteding
  • Terugkeer naar werk of scholing

Doelgroepen
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen:
De begeleiding is aan de ene kant gericht op een optimale ontwikkeling van het kind zelf en aan de andere kant op het ondersteunen van de ouders in hun rol als opvoeder en het functioneren van het gezin als systeem.

Volwassen en ouderen:
Bij volwassenen en ouderen is de begeleiding primair gericht op de revalidant en zijn/haar (toekomstige) leefsituatie. De partner en/of het gezin wordt zo veel mogelijk bij de begeleiding betrokken.

 Contact

Het team maatschappelijk werk is gevestigd bij poli 38. Het team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur via tel. ​0229257679.
Mobile Menu
Zoeken.