Hoe wordt u geholpen?

De prioriteit van de zorg bepaalt in welke behandelkamer u kunt worden geholpen. Gedurende de hele dag liggen er zorgintensieve patiënten op de afdeling. Deze worden door de logistiek op de afdeling gescheiden van de kortdurend verblijvende patiënt. In totaal zijn er op de afdeling elf brancards voor een behandeling. Dit kan betekenen dat er voor gekozen wordt dat u als mobiele patiënt plaats maakt voor een zorgintensieve patiënt. U kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld een patiënt met hartklachten eerder hulp nodig heeft dan een patiënt met een gebroken vinger.

Er zijn behandelkamers die specifiek gebruikt worden voor bepaalde patiënten, waarbij te denken valt aan: kinderen, patiënten die gips nodig hebben, mensen met verwondingen, mensen die kleine chirurgische ingrepen ondergaan, KNO-patiënten, patiënten met oogklachten en natuurlijk de traumapatiënt.

Waar wacht u op?
De benodigde onderzoeken, die nodig zijn voor de diagnostiek van uw klacht/letsel, nemen tijd in beslag. Het maken van een CT-scan, röntgenfoto ‘s en uitslagen van bloedonderzoek kost tijd. Uitslagen van bloedonderzoeken bijvoorbeeld duren minimaal een uur, afhankelijk van wat er bepaald moet worden. Ook het beoordelen door specialisten van deze onderzoeken en het overdragen van de uitslagen aan de behandelend arts zorgt voor wachttijd.

En hoe nu verder?
Als u direct behandeld kan worden, vindt dat op de SEH plaats. Maar het kan ook zijn dat u wordt opgenomen of dat u een vervolgafspraak krijgt voor de polikliniek. In sommige gevallen moet u de volgende dag terugkomen op de Spoedeisende Hulp.​

 

 Afdeling

Mobile Menu
Zoeken.