Wat gebeurt er op de Spoedeisende Hulp?

De Spoedeisende Hulp (SEH) is een dynamische afdeling die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, open is voor iedereen met een (acute) zorgvraag. De zorgvraag van de patiënt varieert van een pleister tot reanimatie, van geboorte tot overlijden.

Het Westfriesgasthuis is een Level-2-traumacentrum, wat inhoudt dat in principe iedere traumapatiënt naar ons ziekenhuis gebracht kan worden, met als uitzondering de patiënt met een ernstig hersenletsel en/of ernstig borstletsel. Die patiënten gaan naar een Level-1-ziekenhuis - in de meeste gevallen het AMC of het VUMC.

Voor wie is de Spoedeisende Hulp?
Jaarlijks melden er zich 22.000 patiënten op de SEH, dus zo’n 60 tot 80 patiënten per dag, een aantal dat door de jaren heen fors toeneemt. Vijftig procent van de patiënten presenteert zichzelf met een zorgvraag, al dan niet acuut, zonder een verwijzing van de huisarts. Vijfentwintig daarvan komen met de ambulance. De overige 25 % komt via de huisarts, huisartsenpost, poliklinieken of andere instellingen.

Wie werken er op deze afdeling?
Het team dat op de SEH werkt, is heel divers: receptionisten, doktersassistenten, SEH-verpleegkundigen, co-assistenten, poortartsen, SEH-artsen, huisartsen in opleiding, arts-assistenten van (bijna) alle vakgroepen radiologielaboranten en zo nodig een medisch specialist van een andere afdeling. Dit team stelt de zorgvraag van de patiënt centraal. Het team onderzoekt, behandelt en adviseert de patiënt.

 

 In het nieuws

 

 

 Afdeling

Mobile Menu
Zoeken.