In gesprek met gemeenteraad Purmerend

15-11-2018

Zijn er wel genoeg ambulances? Is er wel zorg voor ouderen? Waar kan ik terecht als mijn kind ziek is?

Op donderdagavond 15 november heeft een aantal collega’s met de raad van bestuur een toelichting op dergelijke vragen gegeven in de gemeenteraad Purmerend. Aanleiding hiervoor was de recente onrust onder inwoners in Waterland. Deze onrust ontstond door sluiting van ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad, de verhuizing verloskunde en klinische kindergeneeskunde en de wijziging in spoedzorg voor kinderen buiten kantooruren.

Bestuursvoorzitter Arno Timmermans vertelde over de aanleiding om te fuseren en het doel van de fusie, namelijk om zorg in de regio te behouden en kwaliteit van zorg te garanderen. Ook belichtte hij de noodzaak om zorg te concentreren op een locatie of delen van zorg te verhuizen. De raadsleden waren content met deze toelichting en stelde verschillende vragen waaruit hun betrokkenheid bij medisch specialistische zorg voor inwoners van Waterland bleek. De raad concludeerde dat de zorgen zijn weggenomen en wenste het ziekenhuis succes bij de uitvoering van de verdere plannen om te voorzien in zorg voor de inwoners in de regio.

Mobile Menu
Zoeken.