NIAZ accreditatie voor Westfriesgasthuis

14-10-2014

Het Westfriesgasthuis heeft opnieuw voor vier jaar de goedkeuring van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) voor de borging en kwaliteit van de processen. Het NIAZ ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop.

Bestuursvoorzitter Arno Timmermans: ”Het laat zien dat ons ziekenhuis coninu bezig is om te werken aan een veilig ziekenhuis en kwalitatief goede zorg waar de processen om (bijna)fouten te voorkomen goed op orde zijn. We hebben hier hard met elkaar aan gewerkt en zijn trots op het resultaat.”

Wat zegt zo’n accreditatie concreet? Margriet Witteveen, manager Kwaliteit en Veiligheid: “Stel, een patiënt komt hier voor een operatie aan zijn ogen. Het NIAZ keurmerk garandeert dat alle processen rondom die operatie goed zijn geregeld. De ingreep verloopt volgens een vast protocol, alle handelingen op de operatiekamer zijn nauwkeurig georganiseerd en vastgelegd.  En het klinkt wat onvriendelijk, maar het NIAZ let ook op hoe je werkprocessen zijn ingericht om ook bijna-fouten te voorkomen. In het geval van een oogoperatie betekent dat dus: hoe weet je absoluut zeker dat het juiste oog wordt geopereerd?”.

De accreditatie wordt alleen gegeven na een zeer strenge controle. Zo’n audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de werkwijzen en processen van het ziekenhuis voldoen aan de normen die het NIAZ heeft opgesteld. De door het NIAZ afgevaardigde onafhankelijke zorgprofessionals namen in juni 2014 het ziekenhuis onder de loep. Zij hebben diverse afdelingen bezocht en spraken met een dwarsdoorsnede van de medewerkers; van de schoonmaker tot de chirurg. En bovendien ook huisartsen en de cliëntenraad als vertegenwoordigers van de ‘klanten van de organisatie’.

De accreditatie is geldig tot 2018. “Het betekent dat we het continu verbeteren alleen maar verder gaan uitbouwen; dit is een goede stimulans,” meldt Margriet Witteveen.


Dat verdient een bloemetje! De directie bedankt alle medewerkers van het ziekenhuis voor het behalen van de NIAZ-accreditatie.
Mobile Menu
Zoeken.