Coaching en advies

Coaching is een resultaatgerichte vorm van persoonlijke begeleiding op vrijwillige basis, die gericht is op de professionele ontwikkeling van het individu. Medewerkers van het Westfriesgasthuis kunnen gebruik maken van de individuele ondersteuning van een coach. Coaching is bedoeld als middel om het functioneren van de medewerker te verbeteren. Uitgangspunt voor de coaching is: de kwaliteiten van de medewerker benutten om zijn/haar doelen te bereiken. In het coachingstraject betekent dat inzicht krijgen in de kwaliteiten en patronen om van daaruit gedragsverandering toe te passen. 

Advies
Het Westfriesleerhuis geeft binnen de eigen organisatie advies op het gebied van opleiding en opleidingsbeleid.
Ook door andere organisaties kan gebruik worden gemaakt van de expertise van het Westfriesleerhuis.

Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.