Ondersteuning en advisering

Het wetenschapsbureau heeft een ondersteuningsaanbod ingericht voor onderzoekers. Dat aanbod bestaat uit ondersteuning, advisering en scholing. Te weten:

  • Onderwijs in statistiek met SPSS en Good Clinical Practice;
  • Advies bij de bepaling type onderzoek en van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Ondersteuning bij het indienen van een adviesvraag bij de METC Noord-Holland;
  • Advies en ondersteuning bij het opzetten van investigator initiated onderzoek, zoals ondersteuning en advisering bij het opstellen van de verschillende studiedocumenten (protocol, proefpersooninformatie etc.);
  • Ondersteuning bij het invullen van het ABR- en het EudraCT-formulier;
  • Ondersteuning bij het indienen van WMO-plichtig onderzoek bij de METC Noord-Holland;
  • Advies en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van externe organisaties, zoals farmaceutisch en UMC-onderzoek;
  • Advies en ondersteuning bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek en het opstellen van subsidieverzoeken;
  • Contractonderhandelingen met sponsoren van wetenschappelijk onderzoek;
  • Financieel management van klinisch onderzoek, o.a. het opstellen van offertes, facturering aan de verrichter etc.

Statistische ondersteuning
Het wetenschapsbureau biedt onderzoekers ook statistische ondersteuning aan. Hiervoor is Tjeerd van der Ploeg beschikbaar. Tjeerd is statisticus. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van onderzoekers bij het bepalen van de onderzoeksopzet, het berekenen van de steekproefgrootte (poweranalyse), het opzetten van databestand en analyse van de onderzoekresultaten. Ook verzorgt hij jaarlijks enkele cursussen statistiek met SPSS.

Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.