Veiligheid van de patiënt in onderzoek

Bij al het onderzoek staat de veiligheid en de privacy van de patiënt die aan het onderzoek meedoet centraal. Om die reden is patiëntgebonden onderzoek omgeven met veel wet- en regelgeving. Onderzoeksvoorstellen waarbij proefper­sonen zijn betrokken en die onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek (WMO) vallen worden door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) beoordeeld. De METC beoordeelt onder andere of deelname aan het onderzoek voor de proefpersoon geen risico met zich mee zal brengen en of het onderzoek is opgezet in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Een onderzoeker mag een WMO-plichtig onderzoek niet uitvoeren zonder het positief oordeel van een METC. Het Westfriesgasthuis is deelnemer in de METC Noord Holland.

Om de veiligheid en privacy van de patiënt tijdens de uitvoering van het onderzoek te ziet het wetenschapsbureau van het Westfriesgasthuis er, door middel van monitoring, op toe dat het binnen de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd.

Voor proefpersooninformatie over wetenschappelijk onderzoek heeft het Ministerie van VWS een brochure samengesteld: ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon’. Deze brochure is te verkrijgen bij het Zorginformatiepunt in de centrale hal van het Westfriesgasthuis.

Mobile Menu
Zoeken.