Coassistenten

Het Westfriesgasthuis is betrokken bij de opleiding van medische studenten tot arts door middel van coschappen.
Coassistenten kunnen in masterfase 2 en 3 hun coschap lopen in de Interne Geneeskunde, Chirurgie, Kindergeneeskunde, Ouderengeneeskunde, Spoedeisende hulp, Gynaecologie, Neurologie, Oogheelkunde en keuze coschap Urologie en Orthopedie.

Het Westfriesgasthuis staat bekend als 'covriendelijk' ziekenhuis en wint bijna jaarlijks prijzen als ‘beste coschap in een affiliatieziekenhuis’ van het AMC. Jaarlijks organiseren we 'colunches' om te evalueren hoe de coassistenten het coschap ervaren.

Het Westfriesleerhuis is het overkoepelend orgaan bij de planning en organisatie van de coschappen. U kunt iInformatie verkrijgen via het secretariaat van het Westfriesleerhuis. 

Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.