HBO-V

Het Westfriesgasthuis biedt stageplaatsen aan leerlingen die via de Hogeschool van Amsterdam (HvA) of INHOLLAND Alkmaar of Amsterdam hun opleiding volgen.

Wanneer de opleiding wordt gevolgd aan één van de genoemde scholen en er is interesse in een stage binnen het ziekenhuis, dan kun je dat aangeven via je mentor of stagecoördinator.

Opleiding en onderzoek
Mobile Menu
Zoeken.