Sterftecijfers 2011

Het sterftecijfer van het Westfriesgasthuis laat een gemiddeld beeld zien. De HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) van het Westfriesgasthuis over 2011 was 110 (2010: 106). Dat betekent dat de kans op overlijden in het Westfriesgasthuis niet afwijkt van wat men van alle Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld kan verwachten. Variaties in HSMR-cijfers rond de honderd kunnen statistisch door toeval te verklaren zijn. De sterftecijfers zijn gecorrigeerd voor factoren zoals leeftijd, geslacht, ernst van de ziekte en bestaande andere ziektes. Ziekenhuizen houden bij hoeveel patiënten er jaarlijks overlijden. Dit zijn de zogenaamde ‘ruwe sterftecijfers’. Daarnaast zijn er de gecorrigeerde oftewel gestandaardiseerde sterftecijfers, de HSMR. Bij de berekening wordt er met allerlei factoren rekening gehouden. De ene patiënt heeft nu eenmaal een grotere kans op overlijden dan de andere.

Wat zegt zo’n sterftecijfer?
De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn lastig te vergelijken omdat niet alle ziekenhuizen op eenzelfde wijze registreren. Ook wordt er bij de berekening van het sterftecijfer geen rekening gehouden met het feit dat niet elk ziekenhuis alle soorten behandelingen en operaties uitvoert, de zorgzwaarte (de behandeling van zeer ernstig zieke patiënten) en het ontslagbeleid (bijvoorbeeld het moment waarop patiënten worden verwezen naar een hospice).

Wat doet het Westfriesgasthuis met het sterftecijfer?
Vanuit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid houdt het Westfriesgasthuis deze cijfers nauwlettend in de gaten. Als er verschillen zijn, wil het ziekenhuis weten hoe dit komt en wat er eventueel aan te doen is. Mogelijk is een afwijkend cijfer een aanwijzing voor kwaliteitsverbetering. Het Westfriesgasthuis analyseert zijn sterftecijfers en gebruikt de uitkomsten voor kwaliteitsverbetering van de medische zorg.

Mobile Menu
Zoeken.