Sterftecijfers 2015

Het sterftecijfer van 2015 (HSMR - Hospital Standardized Mortality Ratio) voor het Westfriesgasthuis is gemiddeld.

Wat betekent het sterftecijfer HSMR?
In het ziekenhuis worden verreweg de meeste patiënten beter, maar helaas sterven er ook ernstig zieke mensen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt wordt nauwlettend bijgehouden. Omdat het kan dienen als een graadmeter voor de kwaliteit van de zorg. Zo zijn er in het Westfriesgasthuis in 2015 volgens het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) een gemiddeld aantal patiënten overleden. Het sterftecijfer van 2015 (HSMR - Hospital Standardized Mortality Ratio) voor het Westfriesgasthuis is 99. De betrouwbaarheidsinterval daarbij is 88 -110. Er overleden in totaal 313 patiënten in het ziekenhuis.

Hoe werkt het?
Per jaar wordt het te verwachten aantal sterfgevallen per ziekenhuis berekend met behulp van een 'indexcijfer'. De uitkomst daarvan noemt men het sterftecijfer (HSMR). Op basis van aandoeningen waar een patiënt aan lijdt en het zorgaanbod van een ziekenhuis wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal sterfgevallen. Als in een ziekenhuis meer ernstig zieke patiënten worden opgenomen dan in andere ziekenhuizen, is het aantal te verwachten sterfgevallen hoger. De gemiddelde verwachte sterfte wordt gekoppeld aan het getal 100. Dit betekent niet dat er 100 sterfgevallen zijn, het is een 'indexcijfer'. Omdat het een indexcijfer is, is het HSMR-cijfer van een deel van de ziekenhuizen hoger en van een ander deel lager dan die 100.

Sterfte in opnamen in verpleegafdelingen en HSMR 2011 – 2015

PeriodeTotaal aantal opnamen Totale sterfteAantal opnamen (voor HSMR)Werkelijke sterfte (voor HSMR) Verwachte sterfte (voor HSMR) HSMR
2011 18.723 356 7.213298 270 110
201218.024 3116.791256241106
2013 16.733 3006.279256212 121
201416.5453156.542288245118
201517.23331317.23331331799


De HSMR van 2015 is anders berekend dan voorgaande jaren. Vóór 2015 werd een berekening gemaakt voor de 50 groepen van diagnoses waarbij de meeste sterfte te verwachten is. Vanaf 2015 heeft het onderzoeksinstituut (Dutch Hospital Data) er voor gekozen om alle patiënten/ziektebeelden mee te nemen in de berekening. Het onderzoeksinstituut heeft daarop de gegevens van 2013 en 2014 aangepast. Vergelijking met de jaren vóór 2013 is daarom moeilijk.

Sterftecijfer per aandoening
Het is ook mogelijk om het sterftecijfer per aandoening (SMR) te bepalen. De cijfers voor het Westfriesgasthuis staan in een overzichtelijke tabel.

Hoe lees ik de tabel?
Per ziekenhuis wordt op basis van de patiëntenkenmerken een verwacht sterftecijfer berekend. Daarna wordt het aantal patiënten dat overleden is in het ziekenhuis gedeeld door het verwachte aantal overleden patiënten en vermenigvuldigd met 100, dat is de score. De score is een gemiddelde. Dit betekent dat altijd ongeveer de helft van de ziekenhuizen lager scoort en de andere helft hoger. Bij de score hoort een betrouwbaarheidsinterval. Als deze interval zich geheel boven of onder de 100 bevindt, dan is de score significatie (de kans dat de afwijking op toeval berust is klein) afwijkend.

HSMR in het Westfriesgasthuis
Concreet betekent het sterftecijfer van 99 dat het Westfriesgasthuis op het gemiddelde zit. Van enkele ziektebeelden ligt het sterftecijfer hoger dan verwacht. De dossiers van deze overleden patiënten in 2015 zijn daarom nog eens extra onderzocht. Daaruit is gebleken dat de verleende zorg goed is. Waardoor het iets hogere sterftecijfer dan wel wordt veroorzaakt, weten we niet precies. Een verklaring kan zijn dat in verhouding tot het landelijk gemiddelde meer mensen in ons ziekenhuis worden opgenomen om hier te sterven (palliatieve zorg).

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.