Wat vindt u van de zorg in uw regio? Lees hier de onderzoeksresultaten

​Eind 2013 is er onder de inwoners van West-Friesland een onderzoek gehouden. Daarmee wilden we graag inzicht krijgen in wat u van onze ziekenhuiszorg in de regio verwacht. Hier vindt u de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Bejegening
De bejegening door zowel specialisten als verpleegkundigen wordt positief beoordeeld. Men ervaart dat er tijd en aandacht is, ook om informatie goed uit te leggen en bijvoorbeeld een partner te betrekken in het gesprek of de keuze voor een behandeling. Dit is een groot compliment voor de medewerkers van het ziekenhuis. Zij hebben dan ook verheugd gereageerd.

Faciliteiten
Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote waardering is voor de modernisering van het ziekenhuis en voor de dienstverlening, zoals het lekkere eten, de huiselijke inrichting en de goede bereikbaarheid.

De afgelopen jaren heeft het Westfriesgasthuis hierin nadrukkelijk geïnvesteerd. Het is uiteraard goed om te weten dat dit wordt opgemerkt en gewaardeerd. We blijven hier onverminderd aandacht aan besteden. Zo zijn er iPads in onze verpleegafdelingen geïntroduceerd. Ook gebruiken we in onze maaltijden aan patiënten meer producten uit onze regio.

Wachtkamer
Uit de gesprekken blijkt dat wachten (bijvoorbeeld vanwege een uitlopend spreekuur) de grootste irritatiefactor is. Er is begrip voor tussenkomende spoedgevallen, maar over het algemeen vindt men dat het gewoon beter en klantgerichter georganiseerd moet worden.

In het Westfriesgasthuis is inmiddels een project gestart om de wachttijd op de poliklinieken te verkorten.

Medische deskundigheid
Als het gaat om het maken van een keuze voor een ziekenhuis liet het onderzoek het volgende zien: onder de leeftijd van vijfenveertig kiest men in eerste instantie voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Bij een ernstige ziekte of een ingrijpende behandeling staat men open om ook een ander ziekenhuis te overwegen. Men mist dan bevestiging dat de medische deskundigheid in het Westfriesgasthuis hoog genoeg is.

Het Westfriesgasthuis is van nature een nuchter ziekenhuis dat niet snel iets van de daken schreeuwt. Dit onderzoeksresultaat laat echter zien dat we de hoge kwaliteit van onze medische specialismen, zeker bij ingrijpende zorg, meer met de buitenwereld mogen delen.

Mobile Menu
Zoeken.