Organisatie

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de dagelijkse gang van zaken in het Westfriesgasthuis. De raad van toezicht heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken. Het stafbestuur is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult namens de vereniging medische staf een belangrijke rol bij beleidsontwikkeling en strategische beslissingen.

Medezeggenschap binnen de organisatie wordt uitgeoefend door de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad. Uitgangspunten voor ons organisatiemodel zijn korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn gelegd, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische staf voor tactische en operationele aangelegenheden.

Klik voor een vergroting

Toelichting organogram
De interne organisatie is verdeeld over een aantal bedrijfsonderdelen, waarbij de zorg centraal staat. De zorg is onderverdeeld in drie werkvelden: snijdend, beschouwend en medisch ondersteunend zoals de spoedeisende hulp, ziekenhuisapotheek en de afdeling Radiologie. Daarnaast leveren de afdeling personeel & organisatie, financiën, communicatie, kwaliteit en IM&T aan de hele organisatie. Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijk (zorg)manager.

 Meer informatie

 Fiscaal nummer

fiscaalnummer/RSIN 74.99.188

Mobile Menu
Zoeken.