Cliëntenraad

De cliëntenraad van het Westfriesgasthuis zet zich in voor optimale zorg en dienstverlening aan huidige en toekomstige cliënten van het Westfriesgasthuis.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over patiëntenzorg gerelateerde aangelegenheden. Hiervoor houdt de cliëntenraad zoveel mogelijk contact met de achterban. Cliënten zien het Westfriesgasthuis als hún ziekenhuis. 

 
Van links naar rechts: Greet Hoffman-Weijtze, Werner Krijgsman, Marian Schumacher, Han Fasten, Corine Jong (ambtelijk secretaris), Hans Schipper (voorzitter), Gonny de Vries en Cor Stoffelsma

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.