De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan in het Westfriesgasthuis, waarvan de leden zijn gekozen door de medewerkers. De spelregels voor medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Om de medezeggenschap vorm te geven voert de OR overleg met de raad van bestuur. Over belangrijke zaken moet de raad van bestuur advies  (bv. bij organisatiewijzigingen) of instemming (bv. bij personele aangelegenheden) aan de OR vragen. Het doel van medezeggenschap is de medewerkers een stem te geven bij besluiten die voor de organisatie en de medewerkers van belang zijn.

 Meer informatie

Mobile Menu
Zoeken.