Uw medicatie delen

In uw medisch dossier staat informatie over uw gezondheid. Zorgverleners (artsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen) leggen in uw medisch dossier informatie vast zoals (verwijs)brieven van een huisarts of specialist, medicatiegegevens of röntgenfoto's. Een zorgverlener mag alleen informatie uit uw medisch dossier inzien als dat nodig is voor uw behandeling en wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens houdt uw apotheek bij en waarom?
Uw apotheek houdt uw persoonsgegevens en gegevens over uw medicijngebruik bij. Dit doet uw apotheker om ervoor te zorgen dat u uw medicijnen zo veilig mogelijk kunt gebruiken. De apotheek let bijvoorbeeld op de volgende dingen:

  • Heeft u deze medicijnen al eerder gebruikt?
  • Gebruikt u andere medicijnen met dezelfde werking?
  • Gaat dit medicijn goed samen met de andere medicijnen die u gebruikt?
    Sommige medicijnen gaan elkaars werking tegen. De medicijnen werken niet goed of versterken elkaar juist. U kunt dan meer last krijgen van bijwerkingen. Deze invloed van medicijnen op elkaar heet 'wisselwerking' of 'interactie'. Bent u onder behandeling van verschillende artsen? Dan weten zij soms niet van elkaar welke medicijnen ze voorschrijven. Of soms is een arts niet op de hoogte van een wisselwerking. Daarom is het belangrijk dat de apotheek weet welke medicijnen u allemaal gebruikt. Uw apotheker let er goed op dat u deze medicijnen veilig kunt combineren.
  • Is het medicijn geschikt voor u? Sommige medicijnen zijn bijvoorbeeld niet of minder geschikt bij zwangerschap of borstvoeding, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de baby. Of u kunt allergisch zijn voor een bepaalde stof. Ook kunt u sommige medicijnen beter niet gebruiken als u een bepaalde aandoening heeft.

Uw gegevens delen met andere apotheken en het Westfriesgasthuis
Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het erg belangrijk dat het ziekenhuis, huisartsenpost en de poliklinische en dienstapotheek (Maelsonapotheek) van uw medicijngebruik op de hoogte is. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het LSP. Als u bijvoorbeeld bij een dienstapotheek of in het Westfriesgasthuis komt, kan deze uw medische gegevens bij uw eigen apotheek opvragen. Zo kan de apotheker uw medicatiegebruik goed controleren. Wanneer u bij de poliklinische en dienstapotheek bent geweest, ontvangt uw eigen apotheek vervolgens weer informatie over de geleverde medicijnen.
Andere zorgverleners moeten wel uw toestemming hebben om uw medische gegevens in te kunnen zien. Als u dat doet, heeft uw eigen apotheek altijd een volledig overzicht van uw medicatiegegevens. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk.

Toestemming geven om uw gegevens uit te wisselen
U kunt toestemming geven via ikgeeftoestemming.nl of bij een bezoek aan uw apotheek of huisarts.
Haalt u regelmatig medicijnen bij verschillende apotheken? Geef dan elke apotheek apart toestemming. 

Meer informatie over de uitwisseling van gegevens en hoe u daar toestemming voor kunt geven, vindt u in de:

rubriek 'Zorgconsument' op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie op VZVZ.nl
brochure 'Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming op VZVZ.nl
folder 'Beter geholpen met goede informatie'op VZVZ.nl

Natuurlijk kunt u met eventuele vragen ook altijd terecht bij uw apotheker.

Mobile Menu
Zoeken.