Veiligezorg®

Uw zorg, onze zorg

In het Westfriesgasthuis doen wij er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u verbeterpunten of klachten hebben, dan kunt u die online of een medewerker aan ons doorgeven. Toch krijgen wij enkele keren per jaar te maken met agressie en geweld richting onze medewerkers.

Daar gaan wij als volgt mee om:

 • De veroorzaker krijgt een waarschuwing (gele kaart) en er wordt melding gemaakt bij de politie.
 • De veroorzaker krijgt geen toegang meer tot het ziekenhuis (rode kaart) en wij doen aangifte bij de politie.

In alle gevallen ondernemen wij dus direct actie. Daarmee voeren wij het beleid Veiligezorg® uit dat in heel Nederland toegepast wordt ter vermindering van ongewenst gedrag tegen hulpverleners. Hieronder worden de gevolgen van een gele en rode kaart toegelicht.

 1. Toelichting gele kaart (waarschuwing) en gevolgen voor de veroorzaker
  Het ziekenhuis geeft de veroorzaker een gele kaart bij verbale agressie en onheuse bejegening.

  Gevolgen voor de veroorzaker
  • Een waarschuwing (gele kaart) is geen aangifte, maar wordt ter kennisgeving aan de politie gemeld. De politie neemt geen actie. Wel heeft de medewerker van het Westfriesgasthuis recht om officieel aangifte doen. Als de aangifte voor de rechter komt, kan de veroorzaker een strafblad krijgen.
  • Een waarschuwing duurt één jaar. Vindt binnen dit jaar een herhaling van agressie plaats in het Westfriesgasthuis, dan volgt automatisch een ziekenhuisverbod (rode kaart).

 2. Toelichting rode kaart (ziekenhuisverbod) en gevolgen voor de veroorzaker
  • Het ziekenhuis geeft de agressor een verbod als sprake is van een bedreiging (bijvoorbeeld dreigen met de dood, de opmerking “ik weet je te vinden” of ”ik wacht je op”).
  • Het ziekenhuis geeft de agressor een verbod als de agressor voor een tweede keer een waarschuwing krijgt.
  • Het ziekenhuis geeft de agressor een verbod als sprake is van fysieke agressie (bijvoorbeeld gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen, vastpakken etc).

  Gevolgen voor de veroorzaker
  • De agressor is gedurende maximaal één jaar niet meer welkom in het ziekenhuis. De agressor moet uitwijken naar een ander ziekenhuis, behalve als sprake is van een levenbedreigende situatie of acute psychische nood.
  • Het ziekenhuis kan samen met het slachtoffer of uit naam van het slachtoffer officieel aangifte doen bij de politie: dan wordt er proces verbaal opgemaakt en komt de aangifte voor de rechter. Dat kan betekenen dat de agressor een strafblad krijgt.
  • Het ziekenhuisverbod wordt besproken met de behandelend specialist.
  • Bij een ziekenhuisverbod grijpt de politie als de agressor toch in het Westfriesgasthuis komt.
  • Tijdens het verbod blijft de agressor bij de politie geregistreerd (maximaal één jaar).

 3. Overige gevolgen
  Als tengevolge van een agressie-incident schade ontstaat, zal het Westfriesgasthuis de agressor/veroorzaker aansprakelijk stellen. Het gaat hierbij om directe schade zoals vernieling van andermans eigendommen.

  Als ten gevolge van een agressie-incident indirecte kosten worden gemaakt zal het Westfriesgasthuis of de medewerker deze kosten verhalen op de agressor/veroorzaker. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld:
  • Kosten van omscholen van de medewerker door het agressie-incident,
  • Inkomstenderving van het Westfriesgasthuis of medewerker,
  • Inzet van psychologische hulp en immateriële schade,
  • Aangepast werk en of werktijden door het agressie-incident,
  • Extra kosten bij studievertraging door het agressie-incident,
  • Kosten voor huishoudelijke hulp of gezinszorg die verband houden met het agressie-incident,
  • Schade door gemiste promotiekansen door het agressie-incident,
  • Extra reiskosten (bijvoorbeeld gebruikmaken van een taxi),
  • Medische kosten

Tot slot
Gelukkig hoeven wij bovenstaand beleid niet vaak uit te voeren in vergelijking met het aantal bezoekers van het Westfriesgasthuis. Omdat wij van transparantie houden en agressie en geweld richting onze medewerkers willen beperken delen wij deze informatie toch met u.

Mobile Menu
Zoeken.