Orgaandonatie

Het vastleggen van een keuze in het Donorregister heeft een wettelijke status en geldt als een testament. Na het overlijden zijn zowel de arts als familie verplicht de wil van de overledene te respecteren. Iedereen tot 86 jaar kan donor worden. Ook mensen die ziek zijn of medicijnen gebruiken kunnen zich als donor registreren.
 
Zorgverleners in het Westfriesgasthuis zien erop toe dat de laatste wens van patiënten voor wat betreft weefsel- en/of orgaandonatie zal worden nageleefd. Enerzijds op basis van criteria van de Nederlandse Transplantatie Stichting en anderzijds aan de hand van registratie in het landelijk donorregister. Daarin kan iedereen de eigen wensen kenbaar maken en aangeven welke organen en weefsels hij/zij na het overlijden wil doneren. Er wordt in het Westfriesgasthuis gestreefd naar optimale zorg voor de patiënten. Een van de facetten van deze zorg is dat men zorgvuldig omgaat met de wens van patiënten om in geval van overlijden orgaan- of weefseldonor te willen zijn.
 
Als een overledene geschikt wordt geacht als donor en niet geregistreerd staat als weigeraar, volgt een zorgvuldig gesprek over toestemming voor donatie tussen de arts die de dood heeft vastgesteld en de nabestaanden. Zorgvuldigheid en invoelingsvermogen richting de nabestaanden zijn hierbij van groot belang.
 
Donatiecoördinator en de commissie voor orgaan- en weefseldonatie
De COWD van het Westfriesgasthuis geeft advies over orgaan- en weefseldonatie aan alle betrokken professionals in het ziekenhuis. Ook zorgt de commissie voor kennisoverdracht. De donatiecoördinator speelt in dit proces een belangrijke rol. Een van zijn/haar taken is het geven van voorlichting aan zorgverleners in het ziekenhuis.
 
Procedure in het kort
Is duidelijk dat overlijden onafwendbaar is en dat iemand binnen afzienbare tijd zal sterven? En is iemand mogelijk geschikt voor orgaan- of weefseldonatie? Dan raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan welke keuze iemand heeft laten vastleggen. Het raadplegen van het Donorregister mag enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. Een orgaan- of weefseldonatieprocedure mag alleen doorgaan als er een 'Ja' staat in het Donorregister óf als nabestaanden toestemming geven.
Mobile Menu
Zoeken.